Questions and answers

Czy można w okresie epidemii przyznać dyrektorowi szkoły dodatek funkcyjny zwiększony o kwotę 1000,00 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy pracownikowi wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej w stosunku do dzieci domniemanych spadkobierców?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieruchomość oddana nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste ulega przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy obecnie badania sanitarno-epidemiologiczne nauczycieli też są zawieszone tak, jak badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy paczkomat jest obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy pracownik, po ponownym zatrudnieniu, może kierować wózkiem jezdniowym na podstawie imiennego zezwolenia z 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik może zakwestionować zapisy regulaminu wynagradzania u pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy rodzic, który przebywa w Polsce z dzieckiem może przepisać dziecko do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy w umowie o pracę specjalisty może się znaleźć zastrzeżenie dotyczące nauki w formie stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaka jest procedura działania, jeśli pacjent z SOR został zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Jaką ilość wyjść ewakuacyjnych powinien posiadać budynek ZL III?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jakie konsekwencje w praktyce ma wpisanie na recepcie X lub 100% w polu na oddział NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakie wymagania powinny spełniać maseczki i przyłbice stosowane w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić w arkuszach ocen oraz na świadectwach nazwę szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę z położną, która ma wykonywać obowiązki pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Kiedy nauczycielka po poronieniu powinna zgłosić gotowość do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kto może być członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Od kiedy można podwyższyć wynagrodzenie nauczyciela ze względu na uzyskanie przez niego tytułu magistra?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Co powinien zawierać wniosek na uzyskanie zgody zgodnie z art. 80 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Co zrobić w przypadku dokonania sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy cesja praw w zamian za wynagrodzenie podlega VAT i kiedy powinno nastąpić fakturowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy fakturę korygującą z wartością zerową należy wykazać w pliku JPK_V7M?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą nakładać sankcje karne przewidziane w art. 476 i 477 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy jest górna granica możliwości przyjęcia gruzu od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy limitem objęte będą również odpady tego samego rodzaju wytworzone poza instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy mieszanie odpadu 07 06 04* z wodą w celu zmniejszenia stężenia alkoholu etylowego jest sprzeczne z art. 21 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy możliwe jest wystawienie faktury zwykłej do faktury uproszczonej na prośbę nabywcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu środka biobójczego, który zostanie bezpłatnie przekazany szpitalowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zabrać nauczycielce, która jest w ciąży nadgodziny w trakcie trwania roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczyciel pracujący w kilku jednostkach oświatowych nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w każdej z nich odrębnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nieściągalne wierzytelności można ujmować w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odsetki od kredytu mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek rozliczać różnice kursowe przy wymianie waluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może dokonać odliczenia podatku od zakupu obiadów dla swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu telewizora, który będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności zwolnionej od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pokrycie straty spółki komandytowej z kapitału zapasowego podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 października 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne