Questions and answers

Jaki wzór powinno mieć wypowiedzenie umowy z nauczycielem, z którym będzie nawiązana nowa umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć import usług zakupionych od irlandzkiej firmy z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy doliczyć dodatkowe okresy zatrudnienia do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć ustalenie progów dokumentacyjnych odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego materiału do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zorganizować zdalne spotkanie rady pedagogicznej w zespole szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć kwotę ujętą na wczesne wspomaganie rozwoju w budżecie gminy na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować wynajem nieruchomości innemu przedsiębiorcy, celem zakwaterowania pracowników tego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozumieć przepisy dotyczące pierwszego zasiedlenia i rezygnacji ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić podstawę chorobowego podczas zawieszenia regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ustalić podstawową kwotę dotacji jeżeli gmina utworzyła przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak w sposób prawidłowy rachunkowo zakończyć dokonywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać noty kredytowe wystawione z datą przyszłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wznowić budowę, jeśli inwestor wykonywał roboty po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak zaksięgować kwotę udziałów w innej jednostce, przypisanych firmie na podstawie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powinno zostać wypłacone wynagrodzenie za godziny zrealizowane w ramach projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy straż miejska może wnioskować o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Komu należy przedstawić opracowany plan sytuacyjny, czyli dla kogo należy go opracować lub z kim uzgodnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Kto wprowadza produkty na rynek – sklep czy hurtownia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Które miesiące w powyższym przypadku należy uwzględnić do podstawy zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jaką datę należy przekonwertować wysokość rekompensaty 40 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jakich zasadach powinna zostać dokonana kontrola wydatków, które podlegają refundacji z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakie przepisy powinien powołać się organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Pod jakimi kodami mogą znaleźć się odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych - inne niż grupa 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem zakwalifikować odpad w postaci obudowy plastikowej od pilota samochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacać świadczenia chorobowe w przypadku potwierdzenia COVID-19 lub objęcia kwarantanną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jakim terminie przedawnia się roszczenie o wypłatę wkładu mieszkaniowego z opróżnionego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób należy obliczać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób prawnie uregulować sytuację w której gmina zapewnia bezpłatny hosting BIP dla szkół i przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy zaksięgować fakturę z agencji celnej za obsługę celną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym miesiącu wykazać VAT naliczony, a w którym należny w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dla usług spedycyjnych gdzie jest wykazywana opłata paliwowa należy wskazać split payment?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy fundusz alimentacyjny podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy informację o przyznaniu dodatku mieszkaniowego należy zgłaszać do ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy można odstąpić od objęcia strony ubezpieczeniem zdrowotnym przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można przyznać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na dwójkę dzieci, których ojciec zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenie pielęgnacyjne żonie na męża, gdy rodzice osoby niepełnosprawnej żyją?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy się świadczenie rodzicielskie, jeśli osoba pobiera zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek stały, gdy strona uzyskała prawo do emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na podstawie wygaszonej decyzji można dochodzić zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od 1 października 2020 roku nadal sporządzamy deklaracje VAT-UE i VAT-27?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za usunięcie wszystkich plików oraz dokumentów z komputera służbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek rodzinny na dziecko, które przebywa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy specjalista ds. bhp ma prawo do premii absencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługa mycia naczep na terenie Unii Europejskiej jest importem usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy w kasie fiskalnej można oznaczyć sprzedaż stacji dokujących do laptopa jako artykułów różnych ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zasiłek rodzinny jest świadczeniem nienależnie pobranym na skutek przekroczenia kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy zwrot pracownikowi opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności z KRK stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Do kiedy przyznać prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawcy, który osiągnął pełnoletność?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Do kiedy przyznać świadczenia rodzinne, gdy dziecko kończy naukę w szkole ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Gdzie powinna być opodatkowana usługa wykonania koncertu w Wiedniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jaką formą rodziny zastępczej są dziadek dziecka i jego partnerka, rodziną spokrewnioną, czy niezawodową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne