Czy stosując się do treści wyroku WSA wypłacić skarżącemu kwotę 100 zł tytułem kosztów postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z wyrokiem WSA w sprawie skargi strony na bezczynność Wójta w przedmiocie wypłaty dodatku węglowego sąd:

1. umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 31.08.2022 r.;

2. stwierdził, że Wójt dopuścił się bezczynności;

3. stwierdził, że bezczynność Wójta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

4. zasądził od Wójta na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem kosztów postępowania.

Czy w związku z powyższym, powinniśmy tylko uiścić opłatę na rzecz skarżącego?

Czy też powinniśmy się ustosunkować odpowiednim pismem do sądu i strony w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX