Pytania i odpowiedzi

Czy przy sprzedaży lawety podatnik będzie musiał naliczyć VAT, czy może potraktować tę sprzedaż jako zwolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do dostawy zwierząt żywych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować urządzenie do dezodoryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Geliński Piotr | Aktualne

W jakich pozycjach CIT spółka powinna wykazać zmianę rezerwy w 2009 i 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć urlop dyrektora w szkole i w nowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie koszty wdrożenia oprogramowania i udzielenia na nie licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może refakturować usługi medyczne z zastosowaniem zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować wystawioną przez nas fakturę dokumentującą udzielenie pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć środki trwałe związane ze stacją paliw gazowych CNG?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik musi naliczać od przychodów z najmu podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż ryb z własnej hodowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę odbudowy stawu rybnego dla Związku Wędkarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy usługi szczepienia stanowią usługi medyczne, zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaka jest stawka podatku VAT od części budynku mieszkalnego przeznaczonego na atrium (ogród) oszklony?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawką należy opodatkować świadczenie usług ksero oraz sprzedaż monografii gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawką należy opodatkować świadczenie usługi integracyjno-promocyjnej organizowanej przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia pracownika przebywającego na bezpłatnym urlopie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcję sprzedaży biletu na cały sezon wraz z kaucją za plastikową kartę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób możemy rozliczyć nieuznaną reklamację, czy możemy wystawić notę obciążeniową na koszty transportu towaru reklamowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Do jakiej wysokości można dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy dokonać podziału inwestycyjnego na wybudowanie linii energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki w zakresie podatku VAT wywoła dla nabywcy zakup wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy opodatkować usługę szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kogo powinno się umieszczać na dokumencie KP jako wpłacającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy maszt pomiarowy może stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wynajmie mieszkania i przynależnego do niego budynku gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę budowy obiektu agroturystycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje w przypadku wstępu do centrum rozrywki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawić na usługę szkoleniową fakturę ze stawką "ZW"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak stawką opodatkowane są usługi ogrodnicze, porządkowe, aranżacji ogrodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę zawierającą ogólną kwotę naliczonych wcześniej odsetek z tytułu pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy instalacja kanalizacyjna stanowi środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć w zeznaniu PIT-28 nadwyżkę składki zdrowotnej nieodliczonej przez współmałżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy KNF może odwołać członka zarządu banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Czerniawski Ryszard | Nieaktualne

Czy czynsz dzierżawny za obwód łowiecki powinien być opodatkowany stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób wycenić towar, na który utworzono odpis aktualizujący podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy należy wykluczyć wykonawcę z postępowania z powodu uzupełnienia dokumentów po wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Od którego miesiąca należy stosować uregulowania w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy kierownik internatu, przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia ma prawo do dodatku funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczyciel może domagać się o pomostowe świadczenie emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ustalić wysokość przeciętnego zatrudnienia podawaną w deklaracji PFRON DEK-I-a?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Czy cala kwota składki ubezpieczeniowej jest kosztem uzyskania przychodu, czy tylko do wysokości 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy kaucja związana z wynajmem lokalu na cele prowadzonej działalności może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć kaucję u wpłacającego za wynajem biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego woźnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do zastosowania zwolnienia od usług związanych z organizowaniem imprez sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatek od towarów i usług może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak zaksięgować nabycie udziałów powiązanej spółki z o.o. w celu umorzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy możliwe jest ograniczenie etatu nauczycielowi w trakcie jego urlopu zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne