Pytania i odpowiedzi

Czy poniesione dłużnika koszty egzekucji stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy należy zapłacić podatek od nieruchomości od kontenera?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przychód ze sprzedaży maszyn po likwidacji działalności gospodarczej będzie przychodem z tej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak wypłacić nauczycielowi wynagrodzenie za dodatkowe godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie podatki należy zapłacić z tytułu zakupu udziałów w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim kosztem są kary za nieprzestrzeganie warunków umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2016 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można odstąpić od umowy z powodu braku płatności ze strony zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy VAT od faktury na eksport jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy od dodatków socjalnych należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy w PKPiR należy zaksięgować różnice remanentowe ujawnione na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pożar budynku można zakwalifikować jako działanie żywiołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela może być rozliczone w ramach pracy twórczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy w związku z likwidacją gospodarstwa pomocniczego, trzeba dokonać korekty podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W której pozycji pasywów bilansu powinno się wykazać część niewykorzystanego zysku netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży wód niegazowanych oraz naturalnego soku z brzozy z dodatkami i bez dodatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy od samochodu Citroen Berlingo można odliczać VAT od paliwa w roku 2009 i 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jakie wydatki można objąć ulgą na nowe technologie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie konsekwencje może wyciągnąć dyrektor, jeśli nauczyciel nie stawi się do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż towaru dokonaną na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na Kajmanach?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie stawki powinien zastosować podatnik do budowy w 2011 r. budynku o powierzchni 3000 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować wystawiając w styczniu fakturę za czynsz za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu równolegle u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak zrekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy niepełnoletni wspólnik spółki cywilnej jest liczony do stanu zatrudnionych przy opodatkowaniu kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy powyższa opłata powinna być obłożona podatkiem VAT czy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką kwotę należy wyłączyć z opodatkowania, przyznając w grudniu świadczenie pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować system urządzeń do przetwarzania i archiwizacji danych geodezyjno-kartograficznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować wiertnicę diamentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są żywe brojlery?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy noty korygujące mogą być wystawiane przez pełnomocnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę, jeżeli został zawarta umowa z firmą na stoisko na targach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy wymianę instalacji CO należy uznać jako remont czy ulepszenie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stanowi wartość niematerialną i prawną zakup prawa do używania programu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien być przyjęty do amortyzacji środek trwały oddany do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 stycznia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy instruktor ćwiczeń jogi, może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem stawką 8,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy można rozliczyć 50% straty ze swojego udziału w działalności spółki jawnej z 2008 r. w PIT-28 za rok 2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy upomnienie należy usunąć z akt osobowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo należy zaliczyć wydatki poniesione na konserwację oświetlenia w magazynach?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy ozusować nagrodę roczną wypłaconą pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć czas pracy osób pracujących w niedziele na uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy ZUS ma prawo żądać korekty dokumentów rozliczeniowych złożonych za 1999 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy główna księgowa może ponownie zostać zatrudniona w celu wdrożenia nowej głównej księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy związek zawodowy może żądać od dyrektora szkoły przekazywania składek na dwa konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Do jakich kosztów rodzajowych należy zakwalifikować koszt publikacji dotyczącej SPZOZ w wydawnictwie książkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć podatkowo nakłady poniesione na nabycie udziałów w spółce, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zakończyć działalność spółki jawnej, aby jeden z jej wspólników mógł przejąć majątek spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinna się rozliczyć osoba fizyczna udzielająca oprocentowanej pożyczki Spółce LLC w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien rozpocząć korektę w czasie na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo stosuje stawki VAT do sprzedaży towarów do krajów UE i poza terytorium Wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować dla usługi organizacji szkolenia sprzedażowego dla kontrahentów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne