Pytania i odpowiedzi

Jak powinno przebiegać księgowanie zobowiązania przejętego po zlikwidowanej jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Czy w myśl nowych przepisów pracodawca może żądać od pracownika zwrot kosztów szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy powinno się wyliczyć dodatek za wieloletnią pracę oddzielnie dla każdej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Do jakiego grupowania KŚT zakwalifikować maszynę do pakowania odpadów z worków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podlega przepisom ustawy o pracownikach samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna ustalenia stawki wynajmu sal gimnastycznych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy dozwolone jest wprowadzenie wynagrodzenia przestojowego tylko dla określonej grupy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Czy w związku z realizowanym zamówieniem możemy na koniec 2008 r. otworzyć konto produkcji w toku, a następnie w styczniu je zamknąć?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować dom mieszkalno-letniskowy z drewna z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa wynajmu mieszkania w budynku należącym do firmy dla kontrahenta belgijskiego jest zwolnione z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do obrotów powodujących utratę zwolnienia z VAT bierzemy też usługi zwolnione, czy tylko opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 stycznia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi aktorskie podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować opłaty za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci oraz aerobiku dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zakwalifikować tanki stalowe służące do przechowywania cieczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak należy zaksięgować do dochodu fakturę od firmy z Wielkiej Brytanii za licencję na oprogramowanie komputerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dochód miesięczny w wysokości do 40000 zł jest objęty obowiązkiem ewidencjonowania w kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Jak należy liczyć 3-letni limit pomocy de minimis, jeśli działalność poszerzono o usługi transportowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy udostępnianie kserokopii dokumentacji medycznej pacjentom jest usługą, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Witczak Radosław | Nieaktualne

Jaki jest maksymalny okres na składanie przez osoby prawne korekt deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy opodatkować przychody rezydenta Malezji uzyskane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pomoc de minimis stanowi u podatnika przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe niesie za sobą umowa użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo należy obliczać diety za podróż zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy kwota odpisu aktualizującego stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy nota księgowa z karą umowną stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy podatnik prawidłowo ewidencjonuje na kasie fiskalnej usługi medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak należy rozliczać po 1 stycznia 2011 r. VAT od nabycia samochodów i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak prawidłowo zakończyć postępowanie rozgraniczeniowe bez konieczności ponawiania rozprawy granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania faktur zakupowych korygujących zmniejszających podstawę pierwotnej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie deklaracje spółka zobowiązana jest złożyć do urzędu skarbowego w związku z wypłatą dywidendy na zakończenie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Kto powinien złożyć podpis pod deklaracją CIT-6R?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jakiej wysokości należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pobieranie składek członkowskich przez izbę gospodarczą podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychód osiągnięty w związku z wykonywaniem usług menedżerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy firma powinna wystawić notę obciążeniową za polisę firmie ubezpieczeniowej w związku z jej zaniedbaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować komornicze umorzenie należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy kwota dofinansowania otrzymana z EFRR powinna zostać opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wprowadzenie środka trwałego sfinansowanego w części z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

W jakiej wysokości należy złożyć korektę VAT w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy odpoczynek tygodniowy liczony jest od momentu zakończenia pracy w danym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik przy wystawianiu faktury za czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do dostawy dań gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy dokonać sprzedaży domku letniskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo zastosował metodę liczenia "w stu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaka stawka VAT powinna być zastosowana do usług budowlanych wykonywanych na przełomie 2010 i 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokonuje przeliczania walut obcych na fakturach VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać i wykazać w deklaracji VAT-7 import usługi reklamy w Internecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne