Questions and answers

Ile dni urlopu przysługuje pracownicy powracającej z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaka maksymalna liczba nadgodzin jest dopuszczalna w miesiącu styczniu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do defibrylatora i manekina?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży map oznaczonych symbolem ISBN?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług budowlanych, które polegają na adaptacji budynku szkoły na internat?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak będzie się przedstawiała ewidencja wartościowa zakupu samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie zasady dotyczą decyzji administracyjnych, jeżeli następuje przejęcie jednego zakładu przez inny zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak księgować sprzedaż detaliczną w sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak należy postąpić w sytuacji nieujęcia paragonu dobowego w raporcie miesięcznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować składki na ZUS, które są płacone po terminie wraz z kosztami komorniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty rozbudowy budynku, jeżeli jego część jest w trakcie rozbudowy wykorzystywana?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak ustalić wartości nieodpłatnego świadczenia polegającego na nieodpłatnym wynajmie mieszkań pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić wysokość odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zaksięgować dotację do maszyn zakupionych w leasingu operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować nowe naliczenie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Które jednostki uznaje się za powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Po jakiej cenie może nastąpić sprzedaż maszyny po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość prawa dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć organizację imprezy firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować zakup dzierżawionego dotychczas majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką chwilą powstaje obowiązek w VAT, przy świadczeniu usług konserwacji dźwigów osobowych i towarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co może uzasadniać podniesienie z urzędu składek ponoszonych przez rolników na rzecz spółki wodnej przez starostę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy bank jest zobligowany na wniosek ww spółki dokonać zmiany rachunku do spłaty kredytu na rachunek walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Rogoń Dominika | Nieaktualne

Czy dodatek mieszkaniowy jest dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy istnieje możliwości odliczania od podatku lub od dochodu kosztów zabiegów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszt bonów świątecznych należy uwzględnić w naliczeniu zasiłku chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty ogólnoprodukcyjne są zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy koszty związane z działalnością prokurenta spółki stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy możemy pomniejszyć wpłatę o należne nam odsetki i poinformować dłużnika, aby dokonał dopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi przez 4 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy na spółce ciążą obowiązki podatkowe z tytułu udzielenia nieoprocentowanej pożyczki przyszłemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy organ wykonawczy j.s.t. jest zobowiązany zrealizować wszystkie zadania przewidziane w budżecie j.s.t.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Salachna Joanna | Aktualne

Czy otrzymanie faktury korygującej wartość WNT ma wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa nabywanego do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy posiadacz zależny nieruchomości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracodawca może zastąpić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracownikowi należy się wynagrodzenie za prace w gadzinach nadliczbowych, za szósty dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy spółka ma obowiązek uczestniczyć w inwentaryzacji materiałów u podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka może zaksięgować jednorazowo w koszty uzyskania przychodów monitor służący jako przekaźnik reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wpłaty dokonane przez osoby fizyczne należy udokumentować rachunkiem, nawet jeżeli nie żądają rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy znane są interpretacje lub wyjaśnienia odnośnie zaliczenia usług coachingu indywidualnego do szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zakwalifikować stanowiska laboratoryjne i jaką stawką je amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć kolorowy powiększalnik komputerowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest wysokość odpisu na ZFŚS dla nauczyciela i pracownika administracji w jst na 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do nabytego używanego auta osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do wynajmu lokali krótkotrwałego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku refakturowania usług wywożenia śmieci czy dostawy wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do refaktury usługi weterynaryjnej i usługi ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jakie artykuły spożywcze, zgodnie z przepisami BHP, pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Jakie działania ma podjąć PINB w związku z legalizacją zmiany sposobu użytkowania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne