Questions and answers

Jakie są obowiązki pracodawcy, u którego pracują pracownicy zatrudnieni przez innego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaki kurs należy przyjąć przy ewidencjonowaniu wpływu waluty obcej do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jaki kurs przyjąć dla rozliczenia różnicy kursowej od zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencje czasu pracy pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę za badanie bilansu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup samochodu ciężarowego z krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak należy zakwalifikować system alarmowy zainstalowany w wynajmowanym pomieszczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak operacja przejęcia zastawu w postaci maszyny powinna być zaksięgowana w księgach?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo na gruncie VAT rozliczyć zakup usługi, która uprawniała do wstępu na targi w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować zakup towaru, który jest wysyłany do innego kontrahenta i łączony z innym towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt wytworzenia, gdy inwestycja finansowana jest kredytem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Jak zaksięgować koszty badań geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zaksięgować niewykorzystane minuty abonamentu telefonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jeżeli prawidłowo zaksięgować zwrot wydatku na zakup okularów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy podatnik jest zobowiązany do zainstalowania kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakich proporcjach należy rozksięgowywać na konto ZFRON zwolnienia z podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób można zakwalifikować wydatki na budowę sieci TV do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

W którym momencie należy zaprzestać odpisów amortyzacyjnych w przypadku samochodu, który uległ wypadkowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Szalak Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT holenderski dostawca powinien wystawić fakturę sprzedaży towaru z Holandii do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy darowizna samochodu osobowego na rzecz fundacji podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Czy działalność stowarzyszenia w zakresie ochrony ptaków podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieje kwota poniżej której sprzedawca nie jest zobowiązany do wystawienia faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kara zapłacona za zawodnika może stanowić koszty uzyskania przychodów stowarzyszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Aktualne

Czy możemy być jednym z organizatorów konferencji, jeżeli nie mamy tego typu działalności w KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy odszkodowanie wypłacone w 2011 r. podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opłatę za uzyskanie pozwolenia na handel alkoholem można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy osoba prowadząca działalność w zakresie sprzedaży łożysk może rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy placówka edukacyjna jest objęta zwolnieniem z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy podczas badań okresowych fizjoterapeuta powinien przejść badanie wzroku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może zmienić sposób księgowania wprowadzając zespół 5?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy sprzedaż budynku biurowego, który jest użytkowany od 1970 r., podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy stanowią przychód podatkowy odsetki od środków zgromadzonych na funduszu ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy u pracownika powstanie przychód z tytułu udziału w imprezie rekreacyjno-sportowej zorganizowanej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi organizowania koncertów artystycznych podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługi statutowe świadczone przez spółkę wodną na rzecz jej członków podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy w skład zbywanego przedsiębiorstwa w trybie Art. 55(1) k.c. wchodzi umowa rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Bieżuński Paweł | Nieaktualne

Czy zapłacony podatek VAT od naprawy samochodu podlega odliczeniu w naszej firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Do jakiej grupy ŚT zaliczyć formę odlewniczą oraz jaką zastosować stawkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Do kosztów którego roku zakwalifikować fakturę otrzymaną grudniu 2010 r. z datą sprzedaży styczeń 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile wynosi stawka ryczałtu na usługi tartaczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować czynności pomocnicze przy sprzedaży ratalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi w zakresie badań termowizyjnych świadczone na rzecz wspólnoty

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do świadczenia usług w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakich dokonać rozliczeń w sytuacji, gdy kontrahent pomniejszył wartość faktury o karę umowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2011 r., Rypińska Magdalena | Aktualne