Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dziecko mające cechy Aspergera, zagrożone niedostosowaniem społecznym, uczęszczające do grupy pięciolatków w przedszkolu może mieć nauczyciela wspomagającego lub nauczyciela asystenta? Jakie dokumenty powinni przedstawić rodzice? Jaką pomoc można mu zorganizować w państwowym przedszkolu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?