Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w firmie od 15 lat posiada aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku operatora i montera urządzeń wod-kan.Ponieważ pracownik ten uzyskał uprawnienia operatora koparki, pracodawca zamierza rozszerzyć mu zakres obowiązków o czynności operatora koparki, nie zmieniając jednak stanowiska. Czynności operatora koparki będą wykonywane przez pracownika okazjonalnie - w razie potrzeby. W poprzednim skierowaniu na badania okresowe czynności operatora koparki nie były wskazane, gdyż pracownik nie posiadał uprawnień i nie wykonywał takich czynności, należałoby więc skierować go na badania.

W jaki sposób powinno być przygotowane skierowanie na badania tego pracownika:

- skierowanie na badania okresowe, mimo że aktualne orzeczenie jest ważne, ze wskazaniem pełnego zakresu czynności na zajmowanym stanowisku, z dopisaniem czynności operatora koparki?

- skierowanie pracownika na badanie "uzupełniające" w stosunku do aktualnego orzeczenia - na stanowisku operatora koparki, ze wskazaniem wyłącznie czynności operatora koparki (aktualne wydane orzeczenie ważne jest jeszcze 2 lata) - miałoby to być badanie wstępne, okresowe czy jakieś "dodatkowe" - ważne w terminie wydanego aktualnego orzeczenia czy też z innym terminem ważności?

- skierowanie na badanie wstępne, z uwagi na zmianę zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku (rozszerzenie zakresu o czynności operatora koparki), mimo że nazwa stanowiska i dotąd wykonywane czynności nie ulegają zmianie?

Kurs operatora koparki finansował pracodawca. W celu dopuszczenia do egzaminu od pracownika wymagano aktualnego orzeczenia lekarskiego na stanowisku operator koparki lub operator maszyn i urządzeń określonego rodzaju. Orzeczenie wystawiał lekarz na miejscu, w dniu egzaminu, jednak orzeczenie potwierdzało jedynie zdolność pracownika do operowania koparką na czas egzaminu.

Dlaczego po zaliczeniu egzaminu orzeczenie to nie uprawnia już pracownika do pracy koparką?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?