Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik posiada upoważnienie do zatwierdzania dokumentów WZ w przypadku nieobecności kierownika działu.

Czy może złożyć parafkę na pieczątce imiennej kierownika czy powinien użyć swojej imiennej pieczątki?

Czy powinien być umieszczony zapis WZ. Kierownik działu i pieczęć imienna pracownika i podpis?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?