Questions and answers

Czy balast po sortowaniu odpadów komunalnych można zaklasyfikować do kodu 20 03 01?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy jednostki organizacyjne gminy opłacają podatek od środków transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z uczestnictwem w WOŚP są kosztem uzyskania przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy monotypię należy zaliczyć jest do prac uciążliwych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy nieodpłatne użyczenie lokalu należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy niezamortyzowana wartość starego logo stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy odsetki od faktoringu niezupełnego pobierane w momencie skupu faktur podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca powinien zaliczyć pracę w gospodarstwie do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy Spółka wypłacająca dywidendę osobie fizycznej zobowiązana jest do przekazywania tej osobie informacji CIT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki na wyposażenie mieszkania służbowego dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy stanowi przychód podatkowy odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy starszy inspektor BHP może prowadzić szkolenie medyczne z pierwszej pomocy przedlekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy stworzenie na zlecenie klubu sportowego raportu stanowiącego prawo autorskie podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Czy w dniu przyjęcia środka trwałego do używania należy wycenić kredyt zaciągnięty na jego zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wprowadzenie środka trwałego do ewidencji obliguje podatnika do rozpoczęcia naliczania odpisów umorzeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w wyniku aportu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej dochodzi do sukcesji generalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydanie bonów o wartości do 100 zł powoduje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zakup usług bibliotecznych od podmiotu z Niemiec podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zarekwirowany towar powinien zostać ujęty w remanencie na koniec roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką amortyzować szynoprzewody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką kwotę powinna przekazać spółka na ZFRON po sprzedaży środka trwałego sfinansowanego z tego funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jaką stawką amortyzacyjną należy amortyzować montaż instalacji sieci strukturalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż pieczywa i ciastek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować w przypadku pieca indukcyjnego wysokiej częstotliwości stosowanego do obróbki termicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Jakie są podstawowe różnice podatkowe pomiędzy zatrudnieniem na umowę o pracę, a kontraktem menedżerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę leków przekazanych parafii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak zakwalifikować wydatki poniesione w celu przygotowania nieruchomości pod maszynę wziętą w leasing?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy może nastąpić wcześniejsza wymagalność pożyczki udzielonej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Likwidacja jednostki

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Na jakich kontach powinno wyglądać księgowanie faktur wystawionych w styczniu 2011 r., a dotyczących 2010 r. np. dzierżawa, energia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Od kiedy należy liczyć limit odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach odsetki od pożyczek stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W której pozycji bilansu należy wykazać wartość rozrachunków z leasingodawcą z tytułu niezapłaconej miesięcznej raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W którym momencie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lutego 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Nieaktualne

Czy jest możliwe wykorzystanie z prywatnego samochodu wspólnika w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy kosztami zabezpieczenia budynku można obciążyć hipotekę nieruchomości z odnotowaniem w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., CIC Kancelaria | Nieaktualne

Czy koszty pracownicze niepodwyższone mogą przekroczyć 1335 zł za rok podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy możliwe jest przerzucenie między współwłaścicielami (ojcem i synem) kosztów amortyzacji pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czym różni się poddasze użytkowe od poddasza nieużytkowego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Bufnal Anna | Aktualne

Czy nagroda jubileuszowa podlega ochronie przed potrąceniami komorniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy należy zwrócić odliczony VAT w przypadku zakończenia prowadzenia działalności opodatkowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ograniczenie zakresu prowadzonej działalności wymaga zgłoszenia w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ojciec może rozliczyć w całości ulgę z tytułu wychowania dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba organizująca przedstawienia może korzystać ze zwolnienia od VAT przewidzianego dla twórców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy plan urlopów można opublikować w intranecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy sprzęt sportowy, otrzymany nieodpłatnie przez klub sportowy, stanowi opodatkowany przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowiska montażowe w pozycji siedzącej muszą posiadać oparcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy studia podyplomowe z zakresu bhp mogą być zaliczone za okresowe szkolenie pracownika służby bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Czy ustawienie obiektu małej architektury w miejscu publicznym wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy wydatki na PFRON stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy zamawiający ma prawo do wyboru przedmiotu zamówienia na etapie realizacji zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć i jaką stawką ją amortyzować tablicę informacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Gdzie powinien rozliczać się podatnik posiadający podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lutego 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne