Pytania i odpowiedzi

Jak zaksięgować przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i spłatę zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozdzielać konta organu i urzędu przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy obecnie wymagana jest sterylizacja bielizny noworodków i dzieci starszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Gdzie należy zgłaszać medyczne zdarzenia niepożądane i błędy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy z uwagi na brak dokumentów źródłowych możliwe jest zaksięgowanie wydatków, w ciężar kosztów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia książki nadawczej oraz książki korespondencji przychodzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pranie odzieży ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w domu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie przepisy sanitarne dotyczą prania bielizny szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo powinno płacić podatek od nieruchomości od budynków administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, przedsiębiorca emituje zanieczyszczenia do powietrza z procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W którym dniu nauczyciel powinien otrzymać nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Po jakim terminie przedawniają się roszczenia z tytułu uszkodzenia sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć aneks do umowy, w którym data jego obowiązywania będzie wcześniejsza od daty zawarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszty rekrutacji do organów spółek zależnych mogą stanowić koszt podatkowy spółki-matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w skład czternastodniowego urlopu wypoczynkowego mogą wchodzić dwa dni urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na wyjazdy integracyjne dla pracowników zamawiającego i innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy wydatki na skup kas fiskalnych, przeznaczonych do utylizacji, można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie działania należy podjąć wobec obozowiczów na terenie parku krajobrazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy interpretować zapisy art. 36 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Ile czasu ma podatnik na ustosunkowanie się do wezwania z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć wartość sprzedawanego towaru z euro na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zwrot nadpłaty w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki jest prawidłowy termin złożenia deklaracji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie wymiary powinien mieć gabinet stomatologiczny w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przepisy dopuszczają krzyżowanie się dróg personelu i rodzin w obrębie zespołu porodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszty treningu motywacyjnego dla pracowników oraz konsultacji dla dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak opodatkować nieruchomość, która została zakupiona w celu jej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaka jest procedura niszczenia dokumentów finansowo-księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zakwalifikować zakup wina w celach kolekcjonerskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2018 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabycie programu komputerowego od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę powinna zastosować gmina przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy należy wpisać do PKPiR prowadzonej metodą uproszczoną wydatek w postaci raty leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia z jednej faktury różnych pozycji w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy sprzedaży towaru za pośrednictwem Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy umowa użyczenia lokalu zawarta z członkami najbliższej rodziny podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy osoba zatwierdzająca SIWZ powinna podpisać druk ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak należy udzielić urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dzieci dla panny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak obliczyć utracone wynagrodzenie pracownika wezwanego do sądu w charakterze powoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto ma obowiązki sprawozdawcze wobec Narodowego Banku Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy kwoty przekroczenia limitów w delegacji zagranicznej należy doliczyć pracownikowi do przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy za okres umowy o naukę zawodu należy wystawić świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy przepisy prawa pracy zakazują ciągłego zatrudniania pracowników w porze nocnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wysokość odprawy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za miesiące wypowiedzenia, w których pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie formalności należy podjąć w spółce jawnej po śmierci współwłaściciela w miejsce którego weszli spadkobiercy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne