Pytania i odpowiedzi

Jak podatnik powinien zaewidencjonować umieszczenie reklamy w książce telefonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak ujawnić środek trwały, który został zakupiony i zaliczony w koszty wykonanej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaką wartość odziedziczonych środków trwałych można przyjąć w kontynuowanej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ulga odsetkowa może być rozliczana misięcznie czy tylko w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie dokumenty należy uznać za prawidłowe, aby udokumentować wydatki na cele rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak w księgach rachunkowych ująć sprzedaż usług na zasadzie abonamentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć się z wynagrodzenia uzyskanego w zamian za wideofilmowanie uroczystości weselnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od kosztów poniesionych na organizację posiedzenia rady zakładowej w obszarze europejskim można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo udokumentować likwidację wadliwego towaru, aby ująć go w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy poświadczenie pracy w Anglii ma taką moc jak polskie świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownicy przysługuje odprawa emerytalna oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie porozumienia zmieniającego w zakresie modyfikacji stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownik przebywający w niedzielę na urlopie spełnia przesłankę "korzystania z niedzieli wolnej od pracy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi wsparcia finansowego z ZFŚS na wniosek rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Co obowiązkowo musi być zawarte w regulaminie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy policjant może podejmować zajęcie zarobkowe, poza służbą, bez pisemnej zgody przełożonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pokrycie kosztów instruktora pływania jest objęte podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w przypadku reklamacji faktura wewnętrzna będzie dobrym rozwiązaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy podatnik powinien rozliczyć fakturę korygującą in minus dotyczącą importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak zaksięgować import części z Chin, lakierowanie, składanie i pakowanie oraz ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy bank ma obowiązek dokonania podwyższenia oprocentowania w przypadku zmiany wskazanych w umowie czynników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Do którego bilansu - przed likwidacją czy bilansu likwidacyjnego - zaksięgować wypłatę prezesa likwidowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy można dokonać aktualizacji wyceny środka trwałego (wcześniej amortyzowanego) i dokonywać dalszej amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 sierpnia 2012 r., Werbiński Robert | Aktualne

Czy obsługa informatyczna i administracyjna szpitala ma charakter świadczeń ciągłych w rozumieniu prawa zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży używanej maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej umowę faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy odsprzedaż usług turystycznych powinna być opodatkowana stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie wypłacone zagranicznej grupie rekonstrukcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie przez nadleśnictwo gruntów leśnych i drogi leśnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak wspólnota mieszkaniowa powinna rozliczyć opłaty wspólnotowe za utrzymanie części wspólnych pod kątem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Z jaką datą należy księgować prowizje bankowe, jeżeli wyciąg bankowy jest datowany na pierwszy dzień następnego miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć odsetki, aby zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wydatki, na które podatnik otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaką umowę należy zawrzeć z katechetą zastępującym nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jaki sposób według nowych przepisów należy klasyfikować farmy wiatrowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

W jaki sposób można zaewidencjonować w PKPiR przekazanie pieniędzy dla szkoły za zebrane surowce wtórne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować wartość udziałów zakupionych po cenie wyższej od nominalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób spółdzielnia powinna rozliczyć się z byłym właścicielem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy należy potrącić składki ZUS od świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy odprawa pośmiertna wchodzi do masy spadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kiedy można przyjąć wartość początkową środka trwałego z wyceny dokonanej przez biegłego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę za wycenę firmy (dla celów zakupu udziałów)?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak kontynuować dotychczasową amortyzację nieruchomości, prowadzoną w rozwiązanej spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie warunki należy spełnić aby rozliczać się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne