Pytania i odpowiedzi

Czy odszkodowanie wypłacone za wcześniejsze zerwanie umowy dzierżawy gruntu może stanowić koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe od zapłaconych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników w okresie przedświątecznym może zostać sfinansowana ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna dostarczyć do ZUS osoba zgłaszająca wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki formalny dokument powinien zostać przygotowany przez pracodawcę dla osoby, która zostanie oddelegowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy chemikalia na terenie zakładu pracy muszą być składowane w wannach wychwytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, będzie miało miejsce powiązanie technologiczne przedsięwzięć?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2014 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy w godzinach nadliczbowych i oddać wolny dzień pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku rozwiązania umowy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi korzystającemu z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy spółka z. o.o. w organizacji może ubiegać się o zamówienia publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie podlega wszystkim składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika zatrudnionego i zameldowanego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić kodeks etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy samochód stanowiący wygraną w konkursie podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie ograniczenia niesie za sobą wpis do CEIDG w Polsce, a wykonywanie pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób rozliczać koszty samochodu, który używany jest w spółce na podstawie leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w przypadku spłaty należności alimentacyjnych, wierzyciel musi wycofać tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

W którym miesiącu należy zacząć amortyzację samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy toi-toi może być uznany za pomieszczenie pomocnicze służące zaspokojeniu potrzeb lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy konieczne jest każdorazowe uzyskanie zgody pracownika sklepu na potrącenie niedoboru inwentaryzacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składkę na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy arkusze organizacyjne szkół muszą być podpisane przez skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak zaksięgować przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i spłatę zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozdzielać konta organu i urzędu przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy obecnie wymagana jest sterylizacja bielizny noworodków i dzieci starszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Gdzie należy zgłaszać medyczne zdarzenia niepożądane i błędy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy z uwagi na brak dokumentów źródłowych możliwe jest zaksięgowanie wydatków, w ciężar kosztów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia książki nadawczej oraz książki korespondencji przychodzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pranie odzieży ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w domu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie przepisy sanitarne dotyczą prania bielizny szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo powinno płacić podatek od nieruchomości od budynków administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, przedsiębiorca emituje zanieczyszczenia do powietrza z procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W którym dniu nauczyciel powinien otrzymać nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Po jakim terminie przedawniają się roszczenia z tytułu uszkodzenia sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy można zawrzeć aneks do umowy, w którym data jego obowiązywania będzie wcześniejsza od daty zawarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy udokumentować odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy koszty rekrutacji do organów spółek zależnych mogą stanowić koszt podatkowy spółki-matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w skład czternastodniowego urlopu wypoczynkowego mogą wchodzić dwa dni urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na wyjazdy integracyjne dla pracowników zamawiającego i innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy wydatki na skup kas fiskalnych, przeznaczonych do utylizacji, można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie działania należy podjąć wobec obozowiczów na terenie parku krajobrazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy interpretować zapisy art. 36 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Ile czasu ma podatnik na ustosunkowanie się do wezwania z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób przeliczyć wartość sprzedawanego towaru z euro na złotówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej zwrot nadpłaty w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jaki jest prawidłowy termin złożenia deklaracji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jakie wymiary powinien mieć gabinet stomatologiczny w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne