Czy w umowie o pracę można zawrzeć szczegółowe uregulowania i zasady dotyczące przydzielanych pracownikom premii? - OpenLEX

Czy w umowie o pracę można zawrzeć szczegółowe uregulowania i zasady dotyczące przydzielanych pracownikom premii?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowym postępowanie pracodawcy jest wprowadzenie premii motywacyjnej jako drugiego składnika wynagrodzenia przy następujących założeniach:

- wysokość premii motywacyjnej będzie ustalana na podstawie oceny przełożonych i pracodawcy dla każdego pracownika indywidualnie;

- w zakładowym regulaminie wynagradzania będą zawarte kryteria, w jakim przypadku premia będzie mogła być pomniejszona w danym miesiącu?

Czy wpisując do umów o pracę jako składnik wynagrodzenia premię motywacyjną i określając jej wysokość, nabierze ona charakteru roszczeniowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?