Czy przekazanie materiałów przez samorządową instytucję kultury na rzecz samorządowej instytucji artystycznej podlega... - OpenLEX

Czy przekazanie materiałów przez samorządową instytucję kultury na rzecz samorządowej instytucji artystycznej podlega opodatkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Samorządowa instytucja kultury zawarła porozumienie z samorządową instytucją artystyczną (orkiestrą symfoniczną) w sprawie pozyskania środków finansowych z MKiDN na działalność wydawniczą dot.materiałów nutowych. Środki zostaną pozyskane w ramach programu, którego celem jest wykorzystanie nowych nagrań i publikacji dzieł muzycznych jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, popularyzacja muzyki w kręgach odbiorców niezawodowych, w tym wśród dzieci i młodzieży. Samorządowa instytucja kultury pozyska środki, wyda materiały nutowe i protokołem przekaże materiały nutowe do nieodpłatnego korzystania orkiestrze symfonicznej. Nuty będą służyły orkiestrze zarówno w czasie koncertów odpłatnych jak i bezpłatnych.

Czy taka sytuacja powoduje jakieś konsekwencje na gruncie podatku VAT po stronie instytucji przekazującej materiały nutowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?