Questions and answers

Jak rozliczyć wspólnika, który podczas prywatnego wyjazdu zagranicznego dokonywał płatności z firmowego konta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej przejęcie środka trwałego wraz z wyposażeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić różnice kursowe dotyczące operacji przeprowadzonych w rublach oraz dolarach na dzień przeprowadzenia transakcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować przewalutowanie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak zaksięgować wzrost robót w toku (zasyp w piecu surowców do produkcji) w hucie szkła?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy dochodzi do naruszenia doby pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Po jakim kursie rozliczyć płatność z tytułu ubezpieczenia za cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób należy obliczać różnice kursowe powstałe przy operacjach na koncie walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

W którym momencie można zaliczyć podatek akcyzowy do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2012 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować organizację wieczoru walentynkowego przez ośrodek sportu i rekreacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż dań z makaronu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu należącym do żony podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru od czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć na złote kwotę wyrażoną przez kontrahenta na fakturze w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakich przypadkach podatnik ma prawo do kwartalnego składania deklaracji VAT-UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty przyłączenia gazowego powinny być potraktowane jako inwestycja w obcych środkach trwałych i amortyzowana przez 10 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy maszyny wykorzystywane w produkcji rolnej należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy należy rejestrować nabywane skutery, które po naprawie są odsprzedawane?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy na przełomie roku powinniśmy nasze faktury prowizyjne i otrzymane od dealerów faktury ze stycznia ująć w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie samochodu do firmy żony będzie opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organ może zmienić decyzję wz na wniosek inwestora i na podstawie jakich przepisów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do złożenia korekty podatku odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy podatnik VAT-czynny może zrezygnować ze swojego statusu w trakcie roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy postanowienie wierzyciela stało się ostateczne w dniu 29 czy 30 grudnia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Król Arkadiusz | Nieaktualne

Czy radca prawny powinien na podstawie art. 29 u.p.t.u. rozliczyć podatek VAT w otrzymanej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy sąd rodzinny może zmusić pracownika socjalnego do bycia kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w projekcie budowlanym dotyczącym budynku oraz wjazdu powinien znajdować się projekt organizacji ruchu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy zdemontowany środek trwały należy utrzymać w ewidencji środków trwałych czy pozabilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży z montażem pieca gazowego w domu jednorodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży wydmuszek z jaj gęsich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie elementy powinno zawierać ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania niewykorzystanych czeków jeżeli wiemy, że nigdy już z nich nie skorzystamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak księgować przychody ze sprzedaży złomu metalowego, jeżeli nie jest to podstawowa działalność firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak należy zaksięgować naliczenie i zapłatę zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za I kwartał we wspólnocie mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić transakcję kupna towaru od kontrahenta z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT sprzedaż złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ujmuje się faktury kosztowe w PKPiR, a jak w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować zgłoszenie wierzytelności na ogłoszeniu upadłości dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien uwzględnić w rozliczeniu faktury dotyczące usługi wywozu liści?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić fakturę VAT za czynsz najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla usługi instalacji anteny telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy uwzględnić w ewidencji przebiegu pojazdu fakturę za paliwo wystawioną w listopadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Podatnik prowadzi działalność w zakresie handlu częściami

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Z jaka datą zaksięgować koszty transportu zakupionego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dodatkowe ubezpieczenie dla samochodu osobowego należy objąć limitem 20.000 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma, która wytwarza odpady komunalne, jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy grupa producencka może być podatnikiem VAT na ogólnych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy niedobór gotówki, którego powstania nie udało się wyjaśnić, stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy odsetki dla ZUS mogą być wpłacone przez pracownika, który zawinił w niedotrzymania terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Rypińska Magdalena | Aktualne

Czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego powinien być zaliczony do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek dokonania korekty VAT, jeśli obejmuje ona kwotę 2 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem jest zobowiązany do rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie amortyzacji kompresora w inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lutego 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne