Pytania i odpowiedzi

Jaki kurs waluty należy zastosować przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób ujmować w PKPiR oraz dla celów VAT otrzymywane faktury za raty leasingowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy otrzymane dotacje, przeznaczone za zakup towarów handlowych, bądź wyposażenia stanowić będą przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatek na nabycie artykułów spożywczych na potrzeby firmy stanowi koszt podatkowy w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego potraktować wydatki związane z umową franczyzową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinien rozliczyć się podatnik osiągające przychody w Polsce i na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy nieodliczona część VAT z faktury dostawcy jest kosztem w roku otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie uprawnienie powinna posiadać osoba konserwująca urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak powinien się rozliczyć podatnik, który osiągnął przychód ze sprzedaży samochodu związanego z działalnością gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni może być kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Jak ustalić czy podatnik dokonujący jednorazowej amortyzacji przekroczył limit pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy fakturę korygującą dotyczącą zwrotu towaru należy ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy można dokonać przeniesienia pracownika samorządowego na inne stanowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy udział w szkoleniu produktowym może być kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana nieruchomość, w której działalność jest prowadzona przez 5 miesięcy w roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku umowy dożywocia powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty poniesione w związku z opatentowaniem wynalazku stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy refundacja składek dla rencisty jest przychodem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy spadek z zagranicy podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczyciel może wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia prawa do świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jakim okresie podatnik powinien rozliczyć faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy dokonana przez spółkę sprzedaż powinna być wykazana jako WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy regenerację katalizatorów można traktować jako odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy można kontynuować amortyzację lokalu użytkowego po wystąpieniu jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy sprzedaż samochodu będzie korzystała ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w aktach osobowych pracowników powinny znajdować się oryginały wszystkich wymaganych dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie decyzje musi uzyskać firma, która chce wydobywać odpady na zamkniętym składowisku gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy wójt może przyznać nagrodę pracownikowi administracji zatrudnionemu w szkole z okazji Dnia Edukacji Narodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć zagraniczną podróż służbową w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi przyjęcie kaucji za wstępną rezerwacje pokoju w pensjonacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaka procedura obowiązuje podczas wysyłki złomu miedzi, aluminium i stali kwasowej do Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT usługi transportu pasażerów wykonane poza terytorium kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak rozliczać w CIT wydatki zakładu pracy chronionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy i od kiedy podatnik prowadzący działalność kantorową powinien zainstalować kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy małżonkowie mogą skorygować złożone wspólnie zeznanie poprzez złożenie indywidualnych zeznań?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT refakturę usługi transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W której pozycji w deklaracji VAT-7 należy wykazać refakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy na budowę kopalni odkrywkowej iłów można wydać decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-N należność od banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

W jakim terminie pracownik powinien przedłożyć dokumenty do firmy związane z delegacją krajową i zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT od paliwa do nabytego w komisie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2013 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinno prawidłowo wyglądać anulowanie transakcji sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek podawania na fakturze dla kontrahenta z Francji swojego NIP z dopiskiem PL?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę z tytułu umowy sponsoringu zawartej z podatnikiem VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup wzorów płytek ceramicznych dokonany na Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przypadku korzystania podczas zwolnienia z służbowego laptopa po stronie pracownika powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy usługa zwrotu 1% od transakcji kartowych (moneyback) podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody marynarza pływającego na statku pod banderą Singapuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie kryteria należy spełnić, aby podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować koszty sponsoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy praca nauczycielska traktowana jest jako praca w szczególnym charakterze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może udzielić kary porządkowej nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne