Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka nabyła samochód ciężarowy na podstawie umowy leasingu finansowego dla celów bilansowych, a dla podatkowych jest to leasing operacyjny. Wartość początkowa wynosi 80.000 zł, wartość końcowa dot. wykupu 100 zł, pierwsza opłata wynosi 4000 zł, umowa jest zawarta na 36 miesięcy.

Proszę o przedstawienie wyliczenia na poszczególne okresy opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową metodą wewnętrznej stopy zwrotu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?