Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować zwrot wspólnikowi środka trwałego, który został przez niego wniesiony aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi-bibliotekarzowi zatrudnionemu w zespole szkół przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakiego kursu należy użyć do przeliczenia faktur dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy spółdzielnia może rozliczyć w czasie remont środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym jest uprawniona do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcje łańcuchową na gruncie polskiej ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Po jakim kursie wycenić koszty transportu towaru przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zwrot VAT może ulec przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wydatki na usługę gastronomiczną stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma A będzie mogła odliczyć 100% VAT z faktur za wynajem samochodów otrzymanych z firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny zostać dołączone do faktury wystawionej za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy spółka komandytowa musi sporządzić remanent w przypadku zmiany wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czas przepracowany należy wypłacić w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nabycie usług modernizacji urządzenia produkcyjnego od podmiotu fińskiego stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku VAT rodziła darowizna samochodu osobowego firmowego synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie obciążyć wykonawcę wartością noty odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Przez jaki okres czasu należy przechowywać paski kontroli procesów sterylizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy umowa w celu przygotowania zawodowego przekształca się w umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy lekarz POZ może przyjmować pacjentów po godzinie 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła darowizna składników majątkowych spółki cywilnej na rzecz córki jednego ze wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać przeniesienia składników majątku wspólnego małżonków do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy u beneficjentów preferencyjnych stawek budowy sieci wodociągowej powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rolnik ryczałtowy w przypadku dochodów uzyskanych z małej hodowli powinien płacić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka zobowiązana jest do wykazania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie KŚT zakwalifikować promienniki grzewcze i jaką stawką je amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy spółka może zwrócić się z wnioskiem o zwrot niemieckiego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie jest prawidłowe postępowanie, czy wystarczy przeliczyć VAT po kursie prawidłowym i załączyć informację?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zwrot kosztów zastępstwa egzekucyjnego stanowi przychód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Co jest przychodem wynajmującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób i kiedy dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy brak wypłaty wynagrodzenia chorobowego ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować sprzedaż produktu oraz odpadów powstających przy produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować potrącenie prowizji za obsługę płatności kartami płatniczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy należy dokonać korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję zakupu towarów we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy samochód będący nagrodą w konkursie można wprowadzić do środków trwałych w prowadzonej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty dostawy powinny były zwiększyć wartość celną, a tym samym podstawę opodatkowania do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kurs zastosowany przez wystawcę jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczenia VAT od wystawionej faktury za czynsz inicjalny bez fizycznego posiadania samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma musi posiadać pieczątkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy koszty kształcenia osoby współpracującej można zaliczyć do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W której kolumnie PKPiR ująć zakup kostiumów w firmie świadczącej usługi związane z organizacją imprez?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy na gruncie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możemy mówić o najmie prywatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można prowadzić w formie elektronicznej księgę zarządzeń dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nauczyciel może pełnić funkcję pełnomocnika wyborczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne