Questions and answers

Czy koszty sądowe i odsetki będą stanowiły koszty uzyskania przychodów

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kupując zabudowaną nieruchomość od rolnika, nabywca powinien odrolnić działkę we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy logo firmy stanowi budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy należy wystawić notę obciążeniową czy fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy produkcja biżuterii sztucznej z gotowych elementów bez metali szlachetnych, ale z kamykami półszlachetnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy radiolog może wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wadium wpłacone w związku z udziałem w przetargu podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wynajem pokoi w ramach agroturystyki należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy wystawienie referencji jeszcze przed zakończeniem robót można uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Jak będzie wyglądało wliczanie w koszty zakupu używanego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów z Chin, który został oclony w Hamburgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto i na jakich zasadach finansuje transport do domu pacjenta niezdolnego do samodzielnego poruszania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać przychody i koszty z tytułu uczestnictwa w konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Z którego dnia mam użyć kurs dla faktury wystawionej w styczniu 2013 r., a otrzymanej w czerwcu 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły może wraz z żoną prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zmiany funkcji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy koszt windy należy uznać jako koszt podatkowy pośredni i uznać jako KUP w dniu poniesienia kosztu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę tylko dla jednego z dwóch inwestorów wymienionych w decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy należy ujmować do VAT zaliczki od zagranicznych dostawców na dostawy z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nieuznanie faktury przez podatnika powoduje możliwość jej rozliczenia w kolejnym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może ujmować w kosztach podatkowych koszt wynajmu budynku, którego jest współwłaścicielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podmiot przekazujący do odzysku przeterminowane produkty spożywcze powinien wystawiać inne dokumenty oprócz KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Nieaktualne

Czy podwykonawcy usług informatycznych stosują właściwą stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podziemne zbiorniki przeciwpożarowe wymagają okresowej kontroli szczelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy wartość posiłków regeneracyjnych jest zwolniona z PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła nieodpłatne użyczenie mężowi części wynajmowanego placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo uchylić nałożoną w toku postępowania egzekucyjnego grzywnę w celu przymuszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej notę obciążeniową nieprzyjętą przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Kto opracowuje instrukcję odbioru technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim terminie należy zgłosić nabycie spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć zakup z zagranicy automatycznego wózka paletowego wraz z usługą serwisową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych wydatki na ulepszenie nieujawnionego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym momencie ująć w księgach handlowych wartość polisy, która dotyczy okresu dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 lipca 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy inwestor może korzystać z dwóch źródeł wody pitnej: studni oraz przyłącza wodociągowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Czy każdy nowozatrudniony pracownik samorządowy na stanowisku urzędniczym podlega procedurze naboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy można zastosować stawkę 0%, czy poprawnie byłoby zaczekać na fakturę od przewoźnika i wtedy refakturować?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy o ciężkim wypadku zleceniobiorcy należy zawiadamiać PIP i prokuraturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy od wydatków na zakup kawy, ciastek oraz usługi cateringowej można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje odsetki za pomocą faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do wykonania testów psychologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przekształcenie szkoły w szkołę filialną stanowi podstawę do grupowego zwolnienia nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy spółka może wystawić faktury pro forma zamiast faktur zaliczkowych w momencie wpływu zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi opiekuńcze są zwolnione z podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przy gabinecie ginekologicznym powinien być zamontowany dodatkowo bidet?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienie za pośrednictwem osób wskazanych w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy wykonawca ma obowiązek realizowania zamówienia z wykorzystaniem sprzętu, który wskazał w ofercie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zakup nagród do organizowanych zawodów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakich zapisów dokonać w PKPiR w związku z likwidacją działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie okresy zatrudnienia należy zaliczyć do okresów pracy uprawniający do przyznania nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Jaki rodzaj nieobecności należy wpisać pracownikowi, który nie dostarczył zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować ustanowienie służebności przesyłu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy wyksięgować zniszczony element wchodzący w skład i wyposażenie całego zabytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak powinien postąpić urząd w sytuacji, gdy nie ma pewności, kto jest właścicielem garażu przeznaczonego do rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Sobieska Maria | Nieaktualne

Kiedy zaległość podatkową, która nie została zaspokojona z egzekucji należy uznać za przedawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za niezawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o ciężkim wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Majer Roman | Nieaktualne

Po jakim kursie wykazać VAT od nieodpłatnego wydania towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne