Czy osoba fizyczna, która wskazała 4 kwietnia jako dzień rozpoczęcia działalności, mogła od 23 marca posługiwać się NIP-em na... - OpenLEX

Czy osoba fizyczna, która wskazała 4 kwietnia jako dzień rozpoczęcia działalności, mogła od 23 marca posługiwać się NIP-em na fakturach zakupu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przyszły przedsiębiorca, który 23 marca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą w CEIDG, wskazując 4 kwietnia jako faktyczny dzień rozpoczęcia działalności, może od dnia 23 marca posługiwać się na fakturach zakupu NIP-em?

W momencie wpisu podatnik miał już nadany przez urząd NIP. Zakupy sfinansowane były z dotacji PUP i ściśle związane z prowadzoną działalność gospodarczą. Na fakturach w danych nabywcy widniała pełna nazwa firmy, imię i nazwisko, adres i NIP. Wszystkie faktury zakupu mają datę wystawienia po 23 marca, czyli po wpisaniu do rejestru CEIDG. Urząd pracy nakazał wystawić noty korygujące. Twierdzi, że faktury powinny być wystawione na osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej (bez NIP, i nazwy firmy). Przedsiębiorca zaproponował wystawienie not korygujących bez nazwy firmy ale z NIP-em, czyli na jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP, niestety PUP nadal żąda not na osobę fizyczną. Czy ma rację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?