Czy dyrektor zespołu szkół w skład, którego wchodzą tylko szkoły ponadgimnazjalne ma obowiązek poinformować pracowników o zmianie szkoły na pięcioletnie technikum?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy zespołem szkół w skład, którego wchodzi czteroletnie technikum i branżowa szkoła I stopnia. Do 15 maja 2019 roku dyrektor ma obowiązek poinformować nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami, że od dnia 1 września 2019 r. stają się pracownikami zatrudnionymi w pięcioletnim technikum. Proszę o informację czy dyrektor zespołu szkół w skład, którego wchodzą tylko szkoły ponadgimnazjalne ma obowiązek poinformować pracowników o zmianie szkoły na pięcioletnie technikum, a jeśli tak to czy przygotowana przez nas informacja (zacytowana poniżej) jest prawidłowa i zawiera odpowiednie podstawy prawne? Przykład informacji dla nauczyciela: na podstawie art. 242 ust. 2 w związku z art. 152 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) informuję, że z dniem 1 września 2019 r. staje się Pani nauczycielem zatrudnionym w pięcioletnim technikum. W związku z powyższym z dniem 1 września 2019 r. staje się Pani nauczycielem Zespołu Szkół ......, w którego skład wchodzą: pięcioletnie Technikum Nr ... oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr ... Proszę o podanie wzoru takiej informacji w przypadku, gdy nasz wzór jest nieprawidłowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX