Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel gruntu wybudował parking podziemny i w części przekroczył granicę, tym samym zajmując część pasa drogowego bez zezwolenia (zgdonie z przepisami pasem drogowym jest wszystko co pod i nad nim). Parking jest pod pasem drogowym. Parking został wynajęty najemcy 15 lat temu. Od tego czasu najemca najmuje parking i prowadzi tam działalność gospodarczą (wynajmuje miejsca parkingowe).

Kto w tej sytuacji będzie odpowiadał za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i czy w związku z tym, że trwa to już 15 lat będzie miało miejsce przedawnienie z ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej k.p.a.?

Na kogo organ administracyjny powinien nałożyć karę?

Lub jak najemca może uregulować sytuację nie ponosząc konsekwencji zajęcia pasa przez wynajmującego?

Czy będzie miało zastosowanie jakieś miarkowanie kary?

Czy są podobne orzeczenia w tej materii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?