Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy stroną postępowania administracyjnego w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego prowadzonego na podstawie art. 365 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799) – dalej p.o.ś. powinien być właściciel nieruchomości na terenie, której zlokalizowana jest instalacja, który zawarł umowę dzierżawy terenu z prowadzącym instalację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?