Czy organ powinien udzielić spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów, czy powinien odmówić udzielenia takiego zezwolenia ze względu na przekroczenie progu kwalifikującego do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie 35 rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne w jednej instalacji o wydajności deklarowanej do 50000 Mg rocznie. Pięć rodzajów odpadów spółka zamierza przetwarzać w ilości do 30000 Mg/rok każdy w procesie odzysku R3 przy wykorzystaniu obróbki biologicznej. Pozostałe rodzaje odpadów w ilości maksymalnej od 5000 Mg/rok do 30000 Mg/rok w procesie odzysku R5.

Czy organ powinien udzielić spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów, czy może powinien odmówić udzielenia takiego zezwolenia ze względu na przekroczenie progu kwalifikującego do obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX