Pytania i odpowiedzi

Czy należy przyznać zasiłek rodzinny na dziecko, które odbywa staż i otrzymuje stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatek od nieruchomości podwyższa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy rozumieć treść art. 22j pkt 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczycielowi pełniącemu funkcje związkowe dyrektor szkoły może zmienić wymiar wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od nabytych samochodów ciężarowych Lublin i Fiat Ducato?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dokumentacja zatrudnienia nauczyciela uzupełniającego etat sporządzana jest wyłącznie w jego szkole macierzystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zapłacone odsetki od nieterminowej wpłaty za fakturę za wodę stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 września 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy wybrakowane płytki zawierające substancję niebezpieczną należy klasyfikować pod kodem 06 04 05*?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości od wydzierżawionych pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy zwrot kosztów dojazdu pracownika, na miejsce świadczenia pracy, stanowi dla niego przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zaprzestać wypłacania dodatkowego wynagrodzenia pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy niewykorzystany urlop wypoczynkowy można traktować jako urlop na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który ukończył szkołę wyższą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie pracownikowi, który przebywał w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kiedy pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim powinna wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jaką wartość faktury należy przyjmować do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można zagrodzić część dostępu do powierzchniowych wód publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu usługa nieodpłatnego użyczenia części pomieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy firma może odliczyć VAT od zakupu komputera i monitora?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy spółka będzie musiała dokonać korekt deklaracji VAT w związku z umorzeniem długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w opisanej sytuacji zakład przekroczył dozwolone ilości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak należy wypełnić druk INF-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy były pracownik ma prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po stronie spółki cywilnej powstanie przychód z nieodpłatnego używania przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób interpretować zapis dotyczący maksymalnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy zarządzenie dyrektora szkoły podstawowej powinno zawierać uzasadnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów spółki polskiej, spółce mającej siedzibę w Norwegii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą naszą sprzedaż, w której zmniejszamy podatek VAT ze stawki 23% na NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować umowę zawartą pomiędzy mieszkańcami budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy udzielenie pracownikowi oprocentowanej pożyczki podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ziemia powstała z kopania nowego grobu na cmentarzu jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., oleksyn-wajda agnieszka | Aktualne

Jaki kod należy nadać odpadom z zakładu kosmetycznego i ze studia tatuażu zawierającym zużyte igły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy trzeba wykazać w deklaracji VAT-UE WDT ze stawką krajową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób bank ma wykonać umowę sprzedaży w przypadku gdy klient kwestionuje wydanie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Rogoń Dominika | Aktualne

Czy klientce posiadającej zgodę na pobyt w RP ze względów humanitarnych można udzielić pomocy w formie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy wykonawca może samodzielnie doprecyzować referencje?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy dostawa ryb świeżych i pieczywa jest zamówieniem powtarzającym się okresowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy można pracownika OPS awansować na kierownika działu bez przeprowadzania konkursu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy gmina odpowiedzialna jest za zapewnienie schroniska dla kotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy towar handlowy może być przedmiotem najmu, bez zakwalifikowania go do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 stycznia 2018 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaka jest klasyfikacja budżetowa wydatku na odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu prokuratora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jakich księgowań dokonać w przypadku przejęcia kosztów inwestycji przez inną jednostkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2014 r., Spychalski Bartosz | Aktualne