Czy należy dokonać zmiany decyzji dotyczącej pomocy w formie usług opiekuńczych w części dotyczącej odpłatności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2019 r.

PYTANIE

Usługi opiekuńcze.

W 2015 r. wydana została decyzja na pomoc w formie usług opiekuńczych w ilości trzech godzin tygodniowo. Podopieczna mieszka wraz z synem, który nadużywa alkoholu i nie ma żadnego dochodu. Wydając decyzję w 2015 r. dochód tej rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Usługi były sprawowane bezpłatnie. Po ostatniej aktualizacji wywiadu i waloryzacji rent i emerytur w marcu 2019 roku dochód rodziny (emeryta) uległ podwyższeniu i przekroczył kwotę uprawniającą do świadczenia o 63,05 zł miesięcznie. Zgodnie z wnioskiem pracownika socjalnego i sytuacją materialną rodziny oraz uchwale Rady Gminy, która dopuszcza odstąpienie od odpłatności, usługi opiekuńcze będą nadal sprawowane bezpłatnie.

Czy w takiej sytuacji uchylić w całości wydaną decyzję w 2015 r. - zmienić w części uzasadnienia, wydać nową decyzję, czy w ogóle jej nie zmieniać?

Decyzja nie ma znaczenia w części formalnej, nadal realizowana będzie taka sama ilość godzin, usługi będą świadczone bezpłatnie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX