Questions and answers

Jak należy zarejestrować w rejestrze wojewody poradnię medycyny podróży - jakie nadać jej odpowiednie kody?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Starecka-Dembek Agata | Nieaktualne

Jak postąpić, gdy wykonawca złożył ofertę na druku niezawierającym zmian wprowadzonych przez zamawiającego w treści SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak powinni rozliczać się małżonkowie z dochodów uzyskiwanych z dzierżawy gruntu pod farmę wiatraków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w zeznaniu dochody wspólnika spółki osobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT duplikaty faktur otrzymane w 2014 r., jeśli dotyczą one 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości niewprowadzonej do środków trwałych spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę otrzymaną na poczet eksportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić dzienny czas pracy pracownika, który jest zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt dzierżawy serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy nowy pracownik powinien dostarczyć badania lekarskie wykonywane przed rozpoczęciem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy pracownik łamie klauzulę o zakazie konkurencji, zawartą w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jaki sposób można wyprowadzić saldo konta umorzenia, żeby było zgodne z tabelą amortyzacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkowany jest przychód z tytułu posiadania zagranicznych obligacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane z tytułu umów o pracę w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W których pozycjach deklaracji VAT należy wykazać fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W którym państwie opodatkowane jest wynagrodzenie pracownika delegowanego do pracy w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 maja 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakład budżetowy może sprzedać swoje nieściągalne wierzytelności firmie windykacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych powinny być zgodne z zestawieniem kont analitycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 maja 2014 r., Kisielewska Justyna | Nieaktualne

Czy można w śluzie przeznaczonej do załadowywania towarów umieścić baterię akumulatorową?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przepisy prawa unijnego określają wytyczne dotyczące jednolitej definicji wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy taśmociąg usytuowany w osłoniętej galerii powinien być wyposażony w osłony?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 maja 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy burmistrz może nałożyć obowiązek utrzymania cieku wodnego zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia urlopowego bierze się pod uwagę wypracowane przez nauczyciela godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy opłata licencyjna może być kosztem uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT od wynajęcia samochodu zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracownika, odmawiającego podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym można odsunąć od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikowi, któremu nie wypłacono nagrody jubileuszowej można mu ją wypłacić po upływie sześciu lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy pracownik starostwa może w godzinach pracy wykonywać obowiązki sekretarza?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy przy sprzedaży środków trwałych należy doliczyć 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zespół powypadkowy ma podstawy by uznać zdarzenie za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jaką powierzchnię należy przyjmować jako powierzchnię ogólną budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jakie pojazdy samochodowe podlegają zgłoszeniu na VAT-26?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wyglądają zasady odliczenia VAT z faktur leasingowych po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakiej wartości Spółka może sprzedać przed likwidacją zamortyzowany komputer oraz oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy były pracodawca powinien przekazać nowemu dokumentację osobową byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy coś należy wpisać w miejsce NIP spółki w deklaracji VAT-7, jeśli spółka z o. o. nie posiada jeszcze numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy oddelegowani do pełnienia obowiązków w organizacji związkowej muszą przechodzić szkolenia okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może opiniować budowlane projekty modernizacji zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu można zaliczyć bezpośrednio do kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy są już przepisy normujące odległość sadzonych drzew od granicy działki sąsiedniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne