Questions and answers

Czy pracodawca możne wprowadzić ruchomy czas pracy dla kierowcy, który obsługuje pojazd powyżej 3,5 ton?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracownik może być zatrudniony w dwóch firmach na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pracownik musi złożyć wniosek do pracodawcy o oddanie dnia wolnego za święto 3 maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturze opłatę startową w biegu charytatywnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedając samochód po dniu 1 stycznia 2014 r., należy opodatkować sprzedaż stawką 23% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego należy uwzględnić premię kwartalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy w pozwoleniu na transport odpadów należy wskazywać numery rejestracyjne środka transportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej, podatnik powinien skorygować VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy wycena robót w toku jest w trakcie roku konieczna dla ustalania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy wyłączenie z użytkowania wybranych segmentów budynku ma wpływ na wysokość podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Czy zakup autobusów oraz minibusów zamawiający może potraktować jak jedno zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy zebrane przez społeczny komitet budowy pomnika datki podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dokumentować sprzedaż refundowaną częściowo przez NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak firma może przejąć za długi grunt od swojego dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki w VAT ciążą przy likwidacji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie warianty rozliczenia VAT od rat leasingowych są możliwe od kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować zniesienie współwłasności samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę sprzedaży samochodu, jeśli wystawcą faktury jest komornik sądowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zarejestrowanie i zgłoszenie patentu w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak wygląda prawo do odliczenia VAT od paliwa i materiałów eksploatacyjnych od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wysyłki zakupionego towaru za pośrednictwem kuriera?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Pod jaką datą należy ująć SAD w rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

W jakim miesiącu zaksięgować korektę do faktury za obciążenie odwrotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż udziałów spółki cypryjskiej dokonaną na terytorium Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT agencja koncertowa powinna wystawić fakturę za świadczone usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co powinien uczynić zamawiający w sytuacji, gdy jeden z konsorcjantów nie podpisał formularza oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy bank powinien dokonać potrącenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wypłaty emerytury po zmarłym małżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dla każdego pojazdu podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego należy doliczyć nagrodę dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy do PSZOK należy przyjmować od właścicieli nieruchomości odpady w postaci zużytych strzykawek i igieł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy gilza z barierą jest opakowaniem wielomateriałowym, czy jest to opakowanie z papieru i tektury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość nawiązania z pracownikiem samorządowym trzech umów cywilnoprawnych do pracy w księgowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można odliczać całość VAT w przypadku leasingu samochodu typu VAN?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy można w formie udziałów przenieść majątek z jednej do drugiej - jakie są konsekwencje w VAT w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczycielowi, który odchodzi na wcześniejszą emeryturę przysługuje 6-miesięczna odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi można udzielić urlopu bezpłatnego w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nieściągalną wierzytelność zaliczyć w koszty w kwocie netto, czy brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik może skorygować swoje rozliczenia 5 lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podgumowane zakrętki stalowe należy traktować jako opakowania wielometriałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie płatnika od podatku z tytułu wypłaconych świadczeń z ZFŚS stanowi dochody budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zakup materiałów szkoleniowych z Norwegii należy wykazać w deklaracji VAT jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy zbycie nieruchomości otrzymanej w spadku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do jakiej kategorii należy zaliczyć boksy na węgiel, osadzone w dwuteownikach wbetonowanych w ziemię?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła przekazanie kontrahentowi biletu na imprezę kulturalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki organ powinien interweniować w sprawie zagospodarowania urobku z konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy ująć wynagrodzenie urlopowe za wykorzystany urlop wypoczynkowy w formularzu ZUS RP-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT z faktury zakupu nagrody rzeczowej dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę zakupu i sprzedaży u pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku używania nieruchomości na mocy umowy z nadleśnictwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od jakiej wartości naliczać amortyzację środków trwałych wniesionych do spółki w formie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne