Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Komornik sądowy zleca biegłemu dokonanie oszacowania ruchomości. Biegły nie prowadzi działalności gospodarczej. Wynagrodzenie za opracowanie opinii (operatu szacunkowego) zostanie przyznane po złożeniu wraz z kartą pracy biegłego. Należność za czynności zostanie uiszczona po uprawomocnieniu się postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia i przedłożeniu rachunku. Oględziny ruchomości odbyły się w dniu 28.06.2019 r. Karta pracy została przez biegłego złożona 2.07.2019 r. zaś rachunek został przedstawiony 2.08.2019 r.

Czy w opisanej sytuacji komornik ma obowiązek dokonania zgłoszenia biegłego do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z kodem właściwym dla zleceniobiorcy?

Na jaki okres biegły powinien zostać zgłoszony jako zleceniobiorca?

Czy jeżeli wypłata wynagrodzenia nastąpi w momencie uprawomocnienia się postanowienia, to dopiero wówczas komornik jako płatnik składek powinien naliczyć składki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?