Questions and answers

Czy wycieczka otrzymana od kontrahenta stanowi przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup karnetów dla pracowników do centrum odnowy biologicznej stanowią koszt podatkowy dla firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wydatki na zakup wieńca przeznaczonego na pogrzeb matki pracownika dają prawo do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca może przedstawić te same referencje składając ofertę na różne zadania w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający ma prawo ograniczyć w SIWZ dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do elementów wyposażenia lodziarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy wystawianiu faktury za usług transportową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki dodatek przysługuje pracownikowi z tytułu pracy nadliczbowej w wolnym dla niego dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie działania należy podjąć, gdy w jednym miejscu pracę wykonują pracownicy różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wynikną z tytułu umowy cesji należności między 3 podmiotami ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie samochodu na potrzeby własne podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia transakcji sprzedaży nieruchomości z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione aby uznać usługę za kompleksową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie warunki trzeba spełnić aby korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki kurs walutowy zastosować do dokonanej przedpłaty oraz do późniejszego zwrotu części tej przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak obliczyć proporcję VAT, jeśli podmiot stał się podatnikiem w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić kurs przeliczeniowy, który należy zastosować na gruncie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT dostawę elementów i części do statków dokonaną na rzez kontrahenta z Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprowadzenia towaru z Chin przez Niemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można odliczyć podatek naliczony z faktury za najem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy należy składać informację podsumowującą import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy powstał obowiązek podatkowy z tytułu usługi dzierżawy świadczonej w 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakich zasadach gmina może dokonać umorzenia pożyczki o charakterze cywilnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić zasiłek chorobowy w przypadku pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

W jakim terminie prawidłowo rozliczyć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób grupa producentów rolnych powinna rozliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W którym momencie należy wykazać zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Z jaką stawką amortyzować lokal mieszkalny w przypadku zakupu go, w celu wynajmu, przez obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy matka może ubiegać się o zasiłek rodzinny na córkę, jeśli ta ubiega się o alimenty od matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy ośrodek powinien przyznać zasiłek stały osobie, która przebywa w DPS i jest pełnoletnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić obywatela Polski mieszkającego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien prawidłowo zmienić i ujednolicić miejsce pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy cesja należności podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek dokumentowania przekazania nieruchomości na cele prywatne fakturą wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy koszty noclegów podczas podróży służbowej, które ponosi pracodawca podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty ponoszone na rzecz ekipy zdjęciowej stanowią koszt podatkowy przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od paliwa i części samochodu ford Fiesta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ośrodek powinien wypłacić zasiłek stały osobie umieszczonej w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy podatnik prawidło odliczył pełen VAT przy zakupie samochodu Mercedes Sprinter?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podlega podatkowi VAT sprzedaż środka trwałego u podatnika przedmiotowo zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy spółka może odliczyć VAT od części zapłaconej w roku 2014?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa wypożyczenia sprzętu na targach stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy właściciel udziałów w spółce z o.o. może wprowadzić do firmy samochód oświadczeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne