Czy w czasie wyjścia z pacjentem poza teren szpitala psychiatrycznego personel ponosi odpowiedzialność za jego skutki? - OpenLEX

Czy w czasie wyjścia z pacjentem poza teren szpitala psychiatrycznego personel ponosi odpowiedzialność za jego skutki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy terapeuta zajęciowy lub personel pielęgniarki zatrudniony w szpitalu psychiatrycznym na umowę o pracę sprawujący opiekę nad pacjentem w czasie spaceru poza teren szpitala w ramach zajęć terapeutycznych, ponosi odpowiedzialność w razie wyrządzenia sobie krzywdy przez pacjenta w czasie tego spaceru, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX