Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zajmuje się zbieraniem odpadów aluminiowych (puszka) - odpad niepalny i posiada na to odpowiednie zezwolenia. W związku z wymogami dotyczącymi monitoringu oraz wydanym rozporządzeniem z 29.08.2019 r. Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755) - dalej r.w.s.k. spółka ma wątpliwości, jak należy rozumieć § 3 r.w.s.k. - Parametry urządzeń technicznych systemu kontroli spełniają co najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona. Obecnie Spółka prowadzi monitoring miejsc magazynowania odpadów, jednak zainstalowane urządzenia nie spełniają normy PN-EN 62676-4:2015-06.

Czy powyższe regulacje prawne oznaczają, że Spółka musi zainstalować urządzenia spełniające w całości ww. normę?

W jakim zakresie/które zapisy normy "PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania" są obowiązujące dla podmiotów zajmujących się magazynowaniem i/lub składowaniem odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację