Questions and answers

W jaki sposób można zrekompensować utracone zarobki, jeżeli pielęgniarce powierzono inną pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować wykorzystanie rezerwy bilansowej na naprawy (obsługę gwarancyjną)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować zmianę kwoty należnej po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki dla obu stron umowy powstaną w wyniku cesji leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak zaksięgować fakturę kosztową sfinansowaną z ZFRON w 60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2016 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto ma rozstrzygnąć czy poniesione nakłady są remontem czy modernizacją - księgowy czy właściciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik powinien wystawić notę obciążeniową za uszkodzenie towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy rekwizycja palet podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy opisane przedsięwzięcia są zgodne z przeznaczeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Który termin należy brać pod uwagę licząc termin zakończenia eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż obrazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może zaakceptować rozliczenie delegacji z załączoną fakturą proformą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy przepisy wymagają, aby pielęgniarka zawsze korzystała z wózka funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy występuje pośrednictwo finansowe i jakie ma to skutki w podatku CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ewidencji środek trwały ujawniony podczas inwentaryzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy usługi transportowe/ kurierskie, wykonane w ramach importu usług, są opodatkowane podatkiem u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy gadżety reklamowe producenta powodują powstanie przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy udział pracowników w jubileuszu firmy generuje po ich stronie przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana pozwolenia zintegrowanego z urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gall Marek | Aktualne

Czy organ może wygasić zezwolenie na zbieranie odpadów wydane firmie X na wniosek firmy Y?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony u dwóch pracodawców nabywa prawo do odprawy emerytalnej u każdego z nich?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak ustalić limit transakcji z podmiotem powiązanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak uregulować pracę w święta, które zagranicą są dniami roboczymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracownicy powinni przechodzić instruktaż stanowiskowy w zakresie korzystania z zakładowej szatni i łaźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać za wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wskazane działania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy uregulować kwestię poboru wody na podlewanie ogrodów działkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy organ wskazany przez SKO wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia wychowawczego i wypłaca je?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie ws. dodatków mieszkaniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy ilość hektarów przeliczeniowych do obliczenia dochodowości ma znaczenie na gruncie u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można pomniejszyć zaliczkę za kwiecień o nadwyżkę z I kwartału 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT naliczonego na fakturze zakupu od firmy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy rodzic może przebywać na urlopie wychowawczym, jeżeli inny domownik może opiekować się dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

W jakim momencie rozliczyć VAT, jeśli faktura jest wystawiana przed otrzymaniem płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT nalezy zastosować do sprzedaży części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy za pracę w święto należy się odbiór nadgodzin w stosunku 1:1,5?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak powinna wyglądać prawidłowa numeracja dopuszczenia programów szkolnych prowadzona przez szkołę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy spółka powinna dokonać korekty VAT odnośnie podatku odliczonego przy pracach remontowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie w naturze stanowi dochód na gruncie u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracownica powinna wykorzystać bieżący urlop wypoczynkowy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Jak orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wpływa na prawo do SZO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co należny zrobić w sytuacji, gdy ilość pobieranej wody przekracza pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy decyzje w sprawach zasiłku stałego są podejmowane w granicach uznania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy dłużnicy alimentacyjni mogą wpłacać zadłużenie do OPS czy powinni do komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, której mąż jest rolnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć nabycie usługi organizacji stoiska wystawienniczego na targach w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy społecznemu inspektorowi pracy można powierzyć inną pracę na postawie art. 42 § 4 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni o głębokości do 30 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT odsprzedać części do samochodu, które zostały zakupione od osoby fizycznej z Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy dochód z tytułu świadczenia wychowawczego jest dochodem opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy orzeczone wyrokiem znęcanie się nad dzieckiem wyklucza pobieranie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez instalacje i urządzenia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 maja 2016 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne