Czy jest możliwość wydania pozwolenia na budowę dla całkowicie nowego obiektu na działce, na której znajduje się stary budynek... - OpenLEX

Czy jest możliwość wydania pozwolenia na budowę dla całkowicie nowego obiektu na działce, na której znajduje się stary budynek w złym stanie technicznym do rozbiórki, a MPZP nie pozwala na zabudowę w pobliżu TPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 września 2020 r.
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2020 r.

PYTANIE

Czy jest możliwość wydania pozwolenia na budowę dla całkowicie nowego obiektu na działce, na której znajduje się stary budynek w złym stanie technicznym do rozbiórki, a MPZP nie pozwala na zabudowę w pobliżu TPK?

Działka jest podłużna i duża, a linia zabudowy wynikająca z MPZP jest w korzystnej lokalizacji, natomiast jest to obszar zbliżony do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zgodnie z zapisem MPZP warunki wynikające z ochrony środowiska powodują znaczące ograniczenie zabudowy: "w pasie terenu o szerokości 30 m od granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zakaz lokalizacji nowych budynków i budowli, nie dotyczy rozbudowy istniejących budynków – wymagane krycie dachów materiałami nie rozprzestrzeniającymi ognia."

Linia 30 m przebiega przez środek działki wzdłuż jej dłuższych granic, do zabudowy zgodnie z WT pozostaje 2,5 m, czyli de facto brak jest możliwości zabudowy. Działki otaczające są zabudowane, w tym jedna zbliżona do TPK jeszcze bardziej (zabudowana przed wejściem w życie obowiązujących przepisów).

Czy po przeprowadzeniu procedury uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów dotyczących odległości od TPK i przepisów p-poż., można wydać pozwolenie na budowę interpretując powyższy zapis MPZP, że dotyczy on działek niezabudowanych, a rozbiórka starej zabudowy i budowa nowego budynku w lokalizacji dowolnej i zgodnej z pozostałymi przepisami i zapisami MPZP jest możliwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?