Questions and answers

Czy pracodawca powinien pisemnie poinformować pracownika o terminie wybrania dnia wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy naliczać dni wolne pracownikowi zatrudnionemu jako rybak?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy można ściągnąć zajęcie komornicze z faktury dotyczącej dodatku 800?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć e-mailem oświadczenie o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie udzielił wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy w okresie ciąży pracownica powinna wyrazić zgodę na przydzielenie jej zastępstw doraźnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zamawiający może przez e-mail poinformować wykonawcę o wyborze najkorzystniejszej oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy matce pobierającej świadczenie pielęgnacyjne przysługuje świadczenie rodzicielskie na drugie dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zamawiający może w SIWZ ograniczyć przedmiot zamówienia do produktów wyprodukowanych na terenie Europy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wykonawca może cedować na inny podmiot umowę na dostawę, której nie jest w stanie wykonać?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Czy wchodzący na teren zakładu pracy policjanci powinni się stosować do nakazu noszenia obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy stosować art. 22a p.z.p. w odniesieniu do § 9 ust. 2 rozporządzenia ws. dokumentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła wycofanie wkładu niepieniężnego ze spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jakiej wysokości przysługuje pracownikowi nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jaki jest okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas określony, a następnie na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie dokumenty są wymagane przy zatrudnieniu studenta z Wietnamu lub Pakistanu studiującego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty można uznać za opinię o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jakie zwroty H świadczą o tym, że substancja jest rakotwórcza lub mutagenna?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować badania z zakresu medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie składniki należy przyjąć do wyliczenia podstawy wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć godziny indywidualnego nauczania dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być podstawa prawna wymierzenia kary porządkowej nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy sporządzić remanent w myjni samochodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak podatnik powinien skorygować transakcję, w której błędnie zastosował stawkę 0% w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pozostałość po procesie przetwarzania pierza należy uznać za odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy wydatki na certyfikaty transportowe można zaliczyć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować nagrody w konkursie kolęd?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik dokonał zgłoszenia rejestracyjnego po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć i wystawić fakturę korygującej na osobę, którą już nie żyje?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT nabycie dostępu do baz danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić zasięg oddziaływania planowanego do wykonania stawu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy instalacja urządzeń sygnalizacji pożarowej oraz ich konserwacja mogą zostać opodatkowane 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT zaliczkę na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować zwrot środków do instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy możliwe jest zaliczenie przerwy w zatrudnieniu do okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Sobieska Maria | Aktualne

Czy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli podmiot wykonał wylot ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Z jaką datą ująć w PKPiR zakup towaru handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 grudnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pożyczka otrzymana z WFOŚiGW podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w VAT usługę reklamową dla firmy chińskiej wykonaną na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczać wspólników spółki komandytowej po zmianie udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zwrócić nadpłatę w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym przysługuje świadczenie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy sprzedaż miejsca reklamowego w ramach aplikacji mobilnej dla firmy z USA należy traktować jako eksport usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dla celów JPK do limitu zatrudnienia należy wliczać właściciela firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wniesienie aportu do spółki osobowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Jurek Marek | Aktualne

Kto przeprowadza szkolenia bhp pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 grudnia 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne