Jakie konsekwencje rodzi brak adnotacji na fakturze "metoda kasowa" przy ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie konsekwencje rodzi brak adnotacji na fakturze "Metoda kasowa", przy ustaleniu momentu powstania obowiązku podatkowego zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.? Czy w takiej sytuacji istnieje ryzyko konieczności ustalenia powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych ? Brak adnotacji powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej. Czy jeżeli nie zostanie wystawiona faktura korygująca, spowoduje to brak możliwości ustalenie obowiązku podatkowego na podstawie cytowanego przepisu, tj. art. 19a ust. 5 pkt 1 lit. d u.p.t.u.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX