Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X do dnia 10.10.2020 r. był uprawniony do pobierania zasiłku stałego z uwagi na umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Dnia 25.09.2020 r. złożył w tutejszym ośrodku wniosek o zasiłek stały w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie orzeczenia przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dnia 02.10.2020 r. otrzymaliśmy potwierdzenie złożenia wniosku z Powiatowego Zespołu.

Czy ustalając kwotę zasiłku okresowego ze względu na okres zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia prawa do zasiłku stałego wliczamy dochód z zasiłku stałego:

- za X, tj. 701 - 645 (kryterium dochodowe minus dochód z zasiłku stałego za miesiąc IX) = 56 zł x 50% = 28 zł : 31 dni x 21 dni = 18,97, tj. 20 zł (nie może być niższy niż 20 zł),

- za XI, tj. 701 - 208,06 (kryterium dochodowe minus dochód z zasiłku stałego za miesiąc X) = 492,94 x 50% = 246,47 zł,

- za XII, tj. 701 - 0 x 50% = 350,50 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?