Pytania i odpowiedzi

Czy wykonawca robót budowlanych musi podpisać umowę na roboty uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Za jaki okres ma być złożony CIT-8 dotyczący okresu zawieszenia działalności gospodarczej i po nim?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wznowienie robót budowlanych na budynek innej kategorii może nastąpić po wydaniu decyzji przez PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy firma może przyjąć wartość środka trwałego i amortyzować od całej wartości umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pobieranie specjalnego zasiłku dla opiekuna w każdym przypadku wyklucza możliwość przyznania usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Które świadczenia z pomocy społecznej są świadczeniami podzielnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może zorganizować półkolonie dla dzieci z domu dziecka finansowane z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy egzekucja zasądzonych alimentów może nastąpić na wniosek kierownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy do umowy o staż należy stosować minimalną stawkę godzinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Jak zmiana wymiaru czasu pracy wpływa na uzyskanie lub utratę dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy zakład może przekazać skoszoną trawę rolnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy Y sp. z o. o. wykazuje kwotę otrzymanej dywidendy w deklaracji CIT-O jako dochód zwolniony z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jakie obowiązki ma stowarzyszenie w związku z zakupem monografii od żony autora?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy koszt najmu za lata 2014-2015 mogą zostać zaliczone do kosztów 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jakie odpady można zakwalifikować pod kodem 15 01 06?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Nieć Anna | Nieaktualne

W jakich sytuacjach pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić stawkę godzinową normalnego wynagrodzenia za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy od nadwyżki przychodów nad kosztami fundacja musi zapłacić CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować dostawę systemu przeciwpożarowego na rzecz podmiotu remontującego statek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć darowiznę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy firma powinna wykazać w deklaracji VAT korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można udostępniać pracownika innemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje limit czasowy, po przekroczeniu którego zmieniają się zasady rozliczania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

W jakiej sytuacji możliwa jest zmiana rezydencji podatkowej na brytyjską?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia z nieprzerwanym okresem ubezpieczenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w umowie o prace można określić więcej niż jeden wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak opodatkować środki pieniężne przeznaczone do podziału po likwidacji pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać rozliczenia zaliczek na podatek dochodowy wynikających z korekty wypłaconych wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy praca w gospodarstwie rolnym może być wliczona do stażu pracy pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracownikom biorącym udział w strajku będzie przysługiwało za ten dzień wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy opłatę parkingową na podstawie otrzymanego paragonu fiskalnego można uznać w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownica urodzona w 1960 roku nabędzie uprawnienia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy fakturę należy wykazać w rejestrze sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Co stanowi podstawę do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obywatele Ukrainy mogą świadczyć pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak ująć premie za IV kwartał 2016 r. wypłaconą w styczniu 2017 r. w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Czy pracodawca może przeprowadzić szkolenie BHP przed dniem rozpoczęcia pracy pracownika ?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Który organ jest właściwym do opracowania statutu szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować nieodpłatne przekazanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak zaksięgować nieodpłatne przyjęcie wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2017 r., Błaszko Adam | Nieaktualne