Czy można wydać decyzję przyznającą świadczenie pielęgnacyjne na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2021 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 21 października 2020 r.

PYTANIE

Syn złożył wniosek o świadczenie pielęgnacyjne na rzecz niepełnosprawnej matki, która jest po rozwodzie. Wszystkie warunki do przyznania zostały spełnione poza art. 17 ust. 1b pkt 2 u.ś.r., czyli art., który nie jest uchylony w ustawie o świadczeniach rodzinnych, ale został on uchylony przez Trybunał Konstytucyjny. Organ pierwszej instancji wydał decyzję odmowną i strona wniosła odwołanie do SKO.

SKO uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia. Jednocześnie w rozstrzygnięciu zaznaczyło, że powodem odmowy nie może być fakt powstania niepełnosprawności z art. 17 ust. 1b pkt 2 u.ś.r. przy czym wskazało art. 138 § 2 k.p.a., natomiast nie wskazał art. 145a § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) - dalej p.p.s.a.

Czy w związku z tym, powinnam dać odmowę i strona powinna wnieść odwołanie, kierując się ustawą?

Czy też powinnam wydać decyzję przyznającą na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX