Questions and answers

Czy podatnik musi skorygować VAT od zakupu samochodu o połowę z tytułu podarowania ojcu połowy samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownicy firmy zewnętrznej, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, muszą się poddać badaniom lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik odwołany przez pracodawcę z urlopu musi wykorzystać pozostałe dni wolne do końca roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przekazanie środków trwałych przeznaczonych do likwidacji będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy Spółka powinna naliczyć VAT od wartości nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcje pomiędzy spółką a jej wspólnikiem można rozliczać w kosztach wszystkich wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy właściciel nieruchomości może zostać ukarany za brak wystarczającej ilości pojemników na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zakład może mieszać i odprowadzać wspólnym wylotem dwa rodzaje strumieni ścieków technologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy zamawiający powinien przesłać dokumentację do kontroli uprzedniej niezwłocznie po wydaniu wyroku przez KIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Gogojewicz Przemysław M | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie gospodarstwa rolnego synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana przeznaczenia inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakim organom należy przedstawić analizę porealizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić nieprzekraczalną linię zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kamińska Anna | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu przejętego przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy mam prawo odliczyć VAT z faktury wystawionej z tytułu wynajmu maszyny od estońskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kto jest zleceniodawcą osoby, która podpisała umowę zlecenie z podwykonawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Na jakich zasadach rolnik ma prawo do odliczenia VAT od ogrodzenia posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Pod jakim kodem należy zaklasyfikować odpady pochodzące z cmentarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zaoliwiony papier?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy odliczyć VAT od maszyny oddanej w leasing finansowy, jeśli nie jest kompletna w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik może zaksięgować fakturę do rejestru VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2016 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dla osoby fizycznej powstanie zakład w rozumieniu umowy polsko-amerykańskiej na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dni wolne od pracy zastępowanego pracownika mają wpływ na zakończenie czasu trwania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie zakupu środka trwałego zalicza się do sumy kosztów kwalifikowanych w SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy drogę transportową dla wózków można potraktować jako drogę ewakuacyjną dla ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Czy garaże - tzw. "blaszaki" nieposiadające fundamentów podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty transakcyjne to koszty nabycia udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy na dzień poprzedzający likwidację spółki zamyka się księgi i sporządza sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy należy ustalić linię brzegu w przypadku, gdy nie dokonano rozgraniczenia gruntów w trakcie zabudowy rurociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy nauczyciel powracający z urlopu wychowawczego powinien przedłożyć nowe zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy nowy właściciel instalacji przejmuje prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na emisję gazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy odwołanie przez pracodawcę zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownik po przepracowaniu dwóch tygodni ma prawo do urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy przed zarurowaniem potoku należy ustalić linię brzegową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy przepisy określają pojemność gaśnic?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy samoistne zawroty głowy pracownicy można uznać za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy świadczenia wolontariusza podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w czasie skróconego okresu wypowiedzenia pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Skalska Magdalena | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie członka zarządu fundacji podlega składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia mieszkania, podatnik obowiązany jest skorygować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający może potrącić kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Bereszko Wojciech | Nieaktualne

Jak amortyzować budynek po sprzedaży jednego z lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż jedzenia na miejscu, na wynos oraz z dowozem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie przepisy określają typy gaśnic i ich pojemność?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła przekazania garażu na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakie środki ochrony głowy stosować do montażu instalacji elektrycznej na wózku podnośnikowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Majer Roman | Aktualne

Jak na gruncie podatku CIT traktować niedopłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować dochody uzyskane na terenie Polski od irlandzkiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić skład rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne