Questions and answers

Czy pracodawca może udzielić pracownicy urlopu wychowawczego w wymiarze kilku dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego do dochodu rodziny należy wliczyć kwoty zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy spółka, która zmienia adres siedziby firmy, powinna wygasić zezwolenie na transport odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy w pracowni RTG musi zostać zatrudniony fizyk medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wydatki na kurs językowy wspólnika może stanowić koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w związku z zapłatą zaliczki powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie pracownika uprawnia do obniżenia podatku w formie karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kroki powinien podjąć rolnik, by móc prowadzić agroturystykę na terenie obszaru chronionego krajobrazu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje rozwiązania umowy o pracę z ciężarną pracownicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować dochód uzyskany ze świadczenia usług dla firmy niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT zakup towarów w Czechach, które bezpośrednio trafiają do Turcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo odliczyć VAT od zakupionego samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć import usług z tytułu prowizji za sprowadzenie do kliniki klientów na pobyty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć WNT, które zostało udokumentowane fakturą z nieprawidłową kwotą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczać transakcje zawierane przy pomocy procedury VAT MOSS?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieodliczalny VAT od nabytego środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak w PKPiR ująć przychody ze sprzedaży środków trwałych i wyposażenia firmy zakupione z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wygląda procedura aktualizacji danych w umowie z NFZ w przypadku zmiany nazwiska i nazwy podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Kiedy OPS może przyznać usługi specjalistyczne dla dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Kogo powinna wskazać w składzie rodziny pełnoletnia osoba ubiegająca się o przyznanie świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Kto wydaje pozwolenie na budowę hangaru na jeden samolot na terenie lotniska cywilnego: starosta czy wojewoda?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Które usługi są dla potrzeb informacji ORD-U usługami niematerialnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakim wzorze deklaracji VAT-7 należy złożyć w lipcu 2016 r. deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować prywatne mieszkanie, które jest przedmiotem najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Różycki Karol | Aktualne

W jaki sposób należy interpretować art. 7 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jaki sposób należy interpretować zasadę bliskości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób wylicza się wymiar urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

W którym momencie należy opłacać podatek od nieruchomości od wydzierżawionego gruntu wg maksymalnej stawki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2016 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Czy ciężar podatku od nieruchomości można przenieść na jednego ze współwłaścicieli budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla pracowników obsługi i administracji należy przygotowywać harmonogramy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy dokonując sprzedaży samochodu podatnik może skorygować część nierozliczonego uprzednio VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możliwe jest podwyższenie wartości mieszkania amortyzowanego w firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy można amortyzować budynek, który nie posiada zezwolenia na użytkowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można dobrowolnie zrezygnować z odliczenia VAT i ująć ten podatek w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można paragony fiskalne za przejazd autostradą zaksięgować zbiorczo w formie dowodu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy rejestrować za pomocą kasy fiskalnej wpłaty tytułem zaliczki za usługi ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy należy skorygować fakturę, jeśli dostawa importowanych towarów miała miejsce po 30. dniu od daty faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy naprawę lub wymianę pękniętej kabiny prysznicowej w łazience można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy osłonki i siatki do wyrobów wędliniarskich należy traktować jako opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy osoba odbywająca praktykę absolwencką może podjąć pracę w innym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy pracownicy tartaku muszą przejść szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może otrzymać nagrodę jubileuszową po okazaniu dodatkowego świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2016 r., Handzlik Marta | Aktualne