Czy zakup nowego programu finansowo-księgowego należy zaksięgować bezpośrednio w koszty, czy wprowadzić do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i jednorazowo naliczyć umorzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakupiliśmy nowy program finansowo-księgowy na okres 5 lat o wartości 795 zł netto. Stary program jest w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych o wartości 1.300 zł i jest w całości zamortyzowany.

Czy zakup nowego programu finansowo-księgowego należy zaksięgować bezpośrednio w koszty, czy wprowadzić do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i jednorazowo naliczyć umorzenie?

Czy stary program finansowo-księgowy należy zlikwidować i wyksięgować z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX