Questions and answers

W jaki sposób amortyzować środek trwały zakupiony z dotacji otrzymane z urzędu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy określić zasięg oddziaływania planowanych do wykonania studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć opłaty środowiskowe, jeżeli zakład zmienił lokalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaklasyfikować środek trwały o nazwie "TT 3450 Automat"?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować wygrane pieniężne w grach online?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób rolnik powinien liczyć limit zwolnienia z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić stawkę odpisów amortyzacyjnych dla urządzenia paczkarka złomu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Wojdalska Anna | Nieaktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów regały magazynowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę na druk i sprzedaż czasopism oznaczonych ISNN 1689-7358?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT spółka powinna wystawić fakturę dla firmy z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku otrzymania od likwidatora kontrahenta noty księgowej za nieterminowe opłacanie faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy bezimienna polisa OC stanowi przychód u osób nią objętych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy budowa boiska sportowego przy szkole wraz z oświetleniem wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Stępień Sylwia | Nieaktualne

Czy dla domów jednorodzinnych można grupować miejsca na odpady stałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy do faktury wystawianej przez osobę samozatrudnioną powinna być sporządzona ewidencja przepracowanych godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dofinansowanie z ZUS, otrzymane w celu usprawnienia zasad BHP, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy dokument elektroniczny IE-599 jest już honorowany przez urzędy skarbowe jako potwierdzenie wywozu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy doszło do nienależnego pobrania zasiłku dla opiekuna ze względu na przyznanie stronie emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy drenaż opaskowy wymaga dokonania zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy dyrektor może wypowiedzieć umowę o pracę nauczycielce przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy godziny pracy członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę podlegają ewidencjonowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy informacja o warunkach zatrudnienia może być przedstawiona pracownikowi w dniu zawarcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy kierowcy należy się dieta i ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy komisja rewizyjna może wypowiedzieć się w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy kuchnie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy można ukarać pracownika karą porządkową za oszukanie pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy na stanowisku asystentki stomatologicznej mogę zatrudnić higienistkę stomatologiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy nowe uprawnienia budowlane anulują te uzyskane wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Smarż Joanna | Aktualne

Czy obywatel Niemiec rozliczający się w Polsce ryczałtem musi złożyć informację IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od kwoty wypłaconej firmie niemieckiej powiązanej kapitałowo spółka powinna pobierać tzw. podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pakiet medyczny w całości (medycyna pracy + pozostałe świadczenia) będzie dla spółki z o.o. kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy podatnikowi grozi kara z używanie kasy fiskalnej z błędnie wprowadzonym NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik w 2017 r. powinien na fakturze wykazać najem z refakturą opłat za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownik OPS powinien posiadać pisemne upoważnienie do przeprowadzania wywiadów z dłużnikiem alimentacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy przedzielona czasem wolnym dodatkowa praca w dniu wolnym rozliczania być powinna jako praca w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy takich zapisach dachy płaskie na wiatach będą spełniały warunki planu miejscowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy przy wycenie wartości wyrobów gotowych uwzględnia się wysokość kosztów robocizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od szkolenia, w którym udział brał przewodniczący rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. może wymienić u udziałowca środki pieniężne w euro znajdujące się w kasie walutowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne