Questions and answers

Czy wartość umorzonych przez bank odsetek stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w budżecie SP ZOZ-u należy zabezpieczyć środki na wynagrodzenia dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy wody dołowe są ściekami przemysłowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Nieaktualne

Czy w postępowaniu poniżej progów unijnych wykonawca może wnieść odwołanie na zaniechanie zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w przypadku połączenia SP ZOZ-ów do KRS składa się dwa wnioski?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy wykonanie ścianek kolankowych bez zmiany wysokości budynku można uznać za nadbudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy wykonawca może odstąpić od umowy powołując się na istotną zmianę okoliczności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w zamówieniach in-house wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy w związku z przeprowadzeniem szkolenia dla radnych należy wystawić jego uczestnikom PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zachowek (wypłacony gotówką lub w formie rzeczowej) pomniejszy wartość przyjętego spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może udzielić jednego zamówienia na dostawę produktu leczniczego i wyrobu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot podatku z korekty VAT wydłuża termin przedawnienia o kolejne 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Pogoński Mariusz | Nieaktualne

Do jakich sklepów można przekazać świadczenie wychowawcze w formie rzeczowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jaką masę substancji niebezpiecznych można przewozić na własny użytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaką powinien postąpić organ w sytuacji zmiany właściwości gminy w sprawach z zakresu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi krótkotrwałego zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak długo można "przenosić" fakturę na następny okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak dokonać wyceny w przypadku sprzedaży 10% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o wydzierżawienie polnego obwodu łowieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jakie jest miejsce świadczenia usługi marketingowej, świadczonej na rzecz kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie mogą być skutki nieuzupełnienia JEDZ lub uzupełnienia po terminie wyznaczonym przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie podatku dochodowego powstaną w związku z darowizną przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jaki organ powinien nakazać prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Hejnar-Zawisza Anna | Aktualne

Jaki organ powinien wydać koncesję na wydobywanie kruszywa w opisanej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Jak należy potraktować i opodatkować na gruncie VAT usługę związaną z budową linii telekomunikacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak naliczać diety, gdy pracownik nocuję w domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować nagrody pieniężne dla zespołu studentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż lokalu użytkowego przez podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT eksport towarów na Ukrainę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć byłego pracownika, za którego opłacono zaległe składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak rozliczyć nadpłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak ustalić cenę zakupu samochodu za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak w opisanej sytuacji należy określić standardy emisyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować pobierane zaliczki na poczet udziału w zysku w spółce komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy i kto ma obowiązek zgłaszania transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w usługach budowlanych wykonanych w 2016 r. i zafakturowanych w 2017 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy zostaje przekroczony termin przedawnienia dotyczący prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jakiej formie należy składać zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakim terminie można wnieść uwagi do protokołu dotyczącego kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można zobowiązać dzieci do ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

W jaki sposób należy zmienić decyzję na mocy której strona nabyła prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować odsetki od tej pożyczki udzielonej synowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

W jaki sposób wywiązać się z obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C w przypadku braku numeru PESEL?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W którym momencie opodatkować odsetki uzyskane z tytułu pożyczki udzielonej spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką datę należny księgować do PKPiR przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 marca 2017 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy akt urodzenia można traktować jako dokument tożsamości dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy bank powinien analizować wpływy sprzed daty wpłynięcia zajęcia rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dywidenda wypłacona z udziału w słowackiej spółce podlega opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy firma ma prawo odliczyć VAT z faktur dot. kosztów organizacji imprezy integracyjnej pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy galerie i podest na klatce schodowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy i w jaki sposób określić poziom istotności w polityce rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Czy jednostka powinna wykazywać wydatki związane z realizacją projektu inwestycyjnego w sprawozdaniu Rb-WSa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy jedyny właściciel spółki z o.o. może zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 marca 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne