Questions and answers

Czy można skorzystać ze zwolnienia w PIT, jeśli podatnik, który nabył udział w mieszkaniu faktycznie w nim nie mieszka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zróżnicować dofinansowanie wypoczynku u osoby uprawnionej i członka rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na prowadzanie wodociągu w rurze osłonowej nad rzeką wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy otrzymanie lasu w spadku podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy po śmierci pracownika można umorzyć mu pożyczkę na remont mieszkania z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracodawca może zmienić pracownicy zakres obowiązków w okresie ochronnym przed emeryturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Borysewicz Anna | Nieaktualne

Czy segregację i kruszenie szkła można uznać za recykling?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy usługi nadzoru nad spawaczami można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w przypadku zaniżenia kwoty ulgi we wpłacie na PFRON sprzedający jest obowiązany do zapłaty kary?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie wynikające z uchwały wspólników również powinno mieć potrącane składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych zaliczyć linie do transportu palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaka jest ewidencja zdarzeń dotyczących realizacji projektów europejskich w księgach organu JST?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

jaka jest klasyfikacja wydatków na zakup szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w sieci na platformie e-learningowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak fundacja powinna rozliczyć różnice kursowe występujące w związku z wyceną bilansową grantu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie gatunki drzew i krzewów są objęte ochroną gatunkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku w związku ze sprzedażą towaru podmiotom zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitu płatności dla otrzymującego zapłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są zasady wspólnej organizacji przedsięwzięcia przez instytucję kultury i stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Jakie składniki nie są wliczane do minimalnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jaki jest symbol PKWiU dla prac serwisowych do klimatyzacji oraz pompy ładującej do ciepła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak należy dokonać korekty deklaracji VAT-7, jeśli kwota netto została źle wpisana?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy postąpić z zakupionymi karnetami z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczyć przechowywanie form wykupionych przez kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo opodatkować sprzedaż aplikacji mobilnych oraz miejsc reklamowych w aplikacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać na gruncie VAT wynajem pokoi i mieszkań w kamienicy o charakterze mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć cudzoziemca, który przekroczył 183 dni pobytu na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszty poprowadzenia zabawy sylwestrowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach fakturę za usługi związane z organizacją przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwroty zapłaty z uwagi na niewykonanie warunków kontraktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak w rejestrze VAT i deklaracji ująć nadpłaty za comiesięczne usługi bądź dostawy towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy dodatkowy urlop wypoczynkowy dla osoby niepełnosprawnej przysługuje w wymiarze proporcjonalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Kiedy potrzebna jest licencja na przewóz rzeczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy przedawnia się prawo do dodatkowego urlopu dla osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorstwa można uznać za przedsiębiorstwa powiązane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto odpowiada za wypadek z winy kierowcy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Na czym polega zmiana dotycząca przepisów odnośnie aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Na jakim PIT podatnik powinien rozliczyć dochody ze stosunku pracy oraz dochody z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Od należności za jakie usługi należy pobrać podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować obudowy lodówek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie możemy uznać usługę ciągłą za wykonaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 02 01 03?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Nieć Anna | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób ZUS wyliczy wysokość zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W którym momencie organ powinien żądać wpłaty opłaty tytułem wyszukania i udostępnienia informacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Za jaki miesiąc należy naliczyć ostatni odpis amortyzacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2017 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co reguluje zasady wyceny środków w walucie obcej w jednostkach budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne