Czy planowana inwestycja kwalifikuje się jako § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 30 r.p.z.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszkiewicz Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy planowana inwestycja kwalifikuje się jako § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) - dalej r.p.z.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 30 r.p.z.o.ś.?

Inwestycja ma służyć wyposażeniu rurociągu kwalifikowanego (o średnicy 600 mm i dł. ok. 20 km służącego do przesyłu ropy naftowej/produktów naftowych) w dodatkowe urządzenie czyszczące. Zamierzenie polega na rozbudowie wyposażenia rurociągu tj. montażu komory czyszczaka rurociągów technologicznych z budową i rozbudową infrastruktury towarzyszącej (instalacji technologicznej i elektrycznej). W ramach inwestycji planuje się budowę: komory czyszczaka przeznaczonej do zabudowy na rurociągu (średnica rurociągu podlegającego inspekcji tłokiem DN600); komory zaworowej do podłączenia rurociągu technologicznego służącego do opróżniania z produktu komory czyszczaka; rurociągów technologicznych DN200 i DN80 o długości ok. 25 m służących do opróżniania z produktu komory czyszczaka (do podłączenia nowych rurociągów z istniejącym rurociągiem DN600 zostaną użyte istniejące króćce przyłączeniowe) oraz montaż żaluzji/prowadnic umożliwiających swobodne przejście tłoka inspekcyjnego przez trójniki.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access