Questions and answers

Z jakiego pensum powinny być realizowane przedmioty z kształcenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 marca 2017 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy asystent rodziny może być zatrudniony w oparciu o umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy cesja wierzytelności, której wartość określona jest na poziomie zerowym podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor może wymagać przekazania wykazu osób biorących udział w strajku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szpitala może samodzielnie podwyższyć wynagrodzenie pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy JST może włączyć do wspólnej obsługi bankowej własną instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy konserwacja i renowacja w obiekcie zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy konwersja wierzytelności na obligacje rodzi skutki podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy lampy stanowią odrębny środek trwały, jeśli nie są trwale związane z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy możliwe jest przekazanie małżonkowi środków pieniężnych otrzymanych od rodziców w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczycielkom dyplomowanym dyrektor szkoły może ograniczyć etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielowi można przydzielić wyłącznie godziny nauczania indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Serafin Teresa | Aktualne

Czy opłatę stałą miesięczną można ująć bezpośrednio w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może świadczyć usługi tylko dla jednego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy osoba realizująca indywidualny program zatrudnienia socjalnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy otrzymany zwrot kosztów budowy kanalizacji stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy posiadanie przez wykonawcę certyfikatu ENEC może stanowić kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracodawca może ewidencjonować przerwy dla pracowników mroźni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracodawcy można udostępnić informacje o stanie zdrowia pacjentki, która uległa wypadkowi w miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik może wziąć urlop na żądanie w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownik powinien otrzymać polecenie wyjazdu służbowego, jeżeli pracodawca pokrył pełny koszt delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy prostoliniowy przekop między jeziorami należy traktować jako rów, czy jako ciek naturalny o uregulowanym brzegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy sporządzając mieszankę betonową na użytek własny, należy sporządzić kartę charakterystyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy sprzedaż gruntu przez osobę fizyczną podlegała będzie opodatkowaniu 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy szpital jest stroną postępowania w sprawie potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne przysługują osobie, która w okresie ciąży przebywała za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy ulga za złe długi może dotyczyć podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi nabyte w państwach UE i EFTA mogą być uznane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy powinien zostać udzielony nauczycielce do dnia poprzedzającego ferie letnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy wartość umorzonych odsetek bankowych należy wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wojewoda rozstrzygając spór o właściwość między PINB a WINB orzeka postanowieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 marca 2017 r., Gawroński Tomasz | Aktualne